Alternativt overgangsrituale erstatter kjønnslemlestelse av jenter

Amref Flying Doctors bekjemper kjønnslemlestelse av jenter sammen med masai-stammer i Kenya og Tanzania  Kjønnslemlestelse av jenter anses på et globalt nivå som en uakseptabel krenkelse av kvinners rettigheter. På tross av dette er over 92 millioner jenter i Afrika omskåret. Dette er et resultat av at man i nomadesamfunnene ikke ville gifte seg med en kvinne med mindre hun var omskåret. Tradisjonelt ansees kjønnslemlestelse som nødvendig for at jenter mellom syv til femten år skal kunne giftes bort. Det at unge kvinner giftes bort tidlig leder til store problemer, for eksempel at de slutter på skolen og blir gravide i tenårene.

Fargerike jenter i flotte drakter

Amref Flying Doctors har sammen med Masaiene funnet en måte, med respekt for alle parter, å forene tradisjon og utvikling ved hjelp av et alternativt overgangsritual som erstatter den tradisjonelle kjønnslemlestingen.

Dialog

Dialog viste seg å være nøkkelen til fremgangen. Dialogen begynner med en av de eldre i stammen, som hos nomadene tar avgjørelsene på vegne av stammen. Den eldre må så overtales om fordelene ved avskaffelse av kjønnslemlestelse.  Deretter innledes det samtaler med jentene og mødrene deres. De er, ikke uventet, lettest å overtale om fordelene ved å avskaffe ritualene som kjønnslemlester.

Smertefri overgang til kvinne

Nice with girls_2_ARP Aug 2019 AMREF Flying DoctorsMasaiene har selv utviklet alternativet til tradisjonell kvinnelig omskjæring. Dette er en seremoni hvor utdanning spiller en vesentlig rolle.  Jentene går gjennom en tredagers utdanning i sex og samliv, selvbevissthet og menneskerettigheter. Dessuten legger man vekt på viktigheten av å gå på skolen og avslutte utdanningen sin. På denne måten bekjemper ikke den alternative seremonien bare kjønnslemlestelse, men også skolefrafall og tenåringsgraviditeter.  Hva med de andre tradisjonelle elementene ved ritualet som handler om overgangen fra jente til kvinne? Slik som dansen, maskene, velsignelsen fra de eldste og de vise ordene fra den eldre generasjonen? Det fortsetter masaiene naturligvis med!

Det er nå det gjelder. Masaiene er klare

fgmDet finnes en utprøvd metode i kampen mot kjønnslemlestelse på jenter som også støttes av nomadesamfunnene.  Tilpassede ritualer har hittil blitt utført i områdene Loitokitok, Magadi og Samburu (Kenya) og i Kilindi (Tanzania). 15 000 jenter har deltatt. De har feiret overgangen fra jente til kvinne uten blodutgytelse. Men det skal ikke stoppe ved 15 000 jenter! Den metoden som Amref Flying Doctors har utviklet i samråd med masaiene fortjener å bli spredd videre gjennom Kenya og Tanzania, så fort som mulig. Masaiene vil også overtale andre nomadesamfunn om viktigheten av et slikt tilpasset overgangsrituale. Tiden er inne: vi må jobbe videre. Nå. De kommende årene skal vi sørge for at flere jenter får muligheten til å delta i dette alternative ritualet. Din støtte gjør det mulig!

Her kan du gi penger og bli en av Amref Flying Doctors givere og støtte oss i kampen mot kjønnslemlestelse av jenter.