Innovate for Life Fund – Amref sitt program for unge entreprenører

Amrefs Innovate for Life Fund støtter afrikanske entreprenører i utviklingen av innovative, bærekraftige og skalerbare løsninger for et friskere Afrika. Gjennom Amref får de tilgang til detaljert kunnskap om helseomsorg i Afrika og Amref sitt omfattende lokale og internasjonale nettverk av interessenter, givere og investorer.

Allerede er flere afrikanske land politisk stabile og opplever økonomisk vekst. Internett og mobiltelefoni har blitt langt vanligere og skaper nye markeder og forretningsmuligheter. Dessuten er Afrika det kontinentet i verden med den yngste befolkningen. Dette representerer mange muligheter. Interessen for internasjonale organisasjoner og bedrifter er økende, og ungdommer med afrikansk bakgrunn utdannet i vestlige land føler seg lokket tilbake av mulighetene i fødelandene deres. Utenom mulighetene, så representerer den store befolkningsveksten på kontinentet også mange utfordringer, spesielt innom helseomsorgen.

Mangel på finansiering av innovative bedrifter

Det økende trykket på eksisterende helsetilbud skaper problemer. Innovasjon er nøkkelen dersom tilgangen til helsesystemene skal opprettholdes. Dessverre er tilgangen på finansiering for innovative bedrifter innen denne sektoren svært begrenset. For øyeblikket går det meste av investeringer fra den private sektoren i Afrika hovedsakelig til energi og jordbruk. På grunn av reguleringer og den offentlige sektorens rolle har investorer vanskeligheter med å bedømme mulighetene og risikoene ved investeringer i helsesektoren.
For øyeblikket er fondet innrettet som et start-up-fond, men målet er å innen fire år vokse til et risikokapitalfond innen helseomsorg. Fondet fokuserer spesifikt på såkalte “missing middle” entreprenører med virksomheter som er for store for mikro-lån, men (for øyeblikket) også er for små for tradisjonelle, kommersielle investorer. I dette programmet samarbeider Amref med Grassroots Business Funs, en erfaren investor med over 10 års erfaring i Afrika og Asia.

Start-up-programmet

Hvert år tilbyr vi seks plasser i vårt start-up-program som pågår i 5 måneder. Unge entreprenører fra hele Afrika kan søke seg inn til programmet. Dette er særskilt utformet for afrikanske entreprenører som befinner seg i oppstartsfasen. I løpet av programmet får entreprenørene kunnskap om hvordan de kan utvikle sine ideer og gjøre dem attraktive for investorer. Entreprenørene kan etter programmet enklere skalere opp virksomheten sin siden de gjennom Amref har fått tilgang til bedriftsnettverk og kontakt med investorer innen helsesektoren.
Bedriftskompetanse, Innovate for Life Fund er et initiativ fra Amref og gjennomføres i samarbeid med Grassroots Business Fund (GBF), en erfaren forvalter av fond med hovedkontor i Washington og med kontor i Nairobi. GBF er finansiert av IFC (International Finance Corporation, en del av Verdensbanken. GBF tilbyr og setter i stand bedriftscoaching for entreprenørene.
Her kan du lese om våre 6 innovative entreprenører som deltok i programmet i 2017.
Her kan du lese om resultatet av programmet i 2017.

Vil dere bli vår samarbeidspartner og bidra til den videre utviklingen av Innovate for Life Fund? Eller har dere andre spørsmål om Innovate for Life Fund? Ta direkte kontakt med Amref Flying Doctors på: kontakt@amref.no.

Legg igjen en kommentar