Hjelp oss med å stoppe kjønnslemlestelse av jenter!

Kjønnslemlestelse av jenter anses globalt som en uakseptabel krenkelse av kvinners rettigheter. På tross av dette er over 92 millioner jenter i Afrika omskåret. Dette er et resultat av at man i nomadesamfunnene ikke ville gifte seg med en kvinne med mindre hun var omskåret. Tradisjonelt ansees kjønnslemlestelse som nødvendig for at jenter mellom syv til femten år skal kunne giftes bort. Det at unge kvinner giftes bort tidlig leder til store problemer, for eksempel at de slutter på skolen og blir gravide i tenårene.

Et alternativt overgangsrituale

Amref Flying Doctors har sammen med Masaiene funnet en måte, med respekt for alle parter, å forene tradisjon og utvikling ved hjelp av et alternativt overgangsrituale som erstatter den tradisjonelle kjønnslemlestingen. Dialog visste seg å være nøkkelen til fremgangen. Dialogen begynner hos en av eldre i stammen, som hos nomadene tar avgjørelsene på vegne av stammen, og må overtales om fordelene ved avskaffelse av kjønnslemlestelse.  Deretter innledes det samtaler med jentene og mødrene deres.

Samarbeid med masaiene

Masaiene har selv utviklet alternativet til tradisjonell kvinnelige omskjæring. Jentene går gjennom en tredagers utdanning i sex og samliv, selvbevissthet og menneskerettigheter. Dessuten legger man vekt på viktigheten av å gå på skolen og avslutte utdanningen sin. På denne måten bekjemper ikke den alternative seremonien bare kjønnslemlestelse, men også skolefrafall og tenåringsgraviditeter.

Tilpassede ritualer har hittil blitt utført i områdene Loitokitok, Magadi og Samburu (Kenya) og i Kilindi (Tanzania). Frem til nå har over 15.000 jenter deltatt i det nye ritualet. De har feiret overgangen fra jente til kvinne uten blodutgytelse. De kommende årene skal vi sørge for at flere jenter får muligheten til å delta i dette alternative ritualet.

Vil du bidra til vår kamp for å gjøre kjønnslemlestelse av jenter ulovlig, eller har du andre spørsmål? Vennligst ta direkte kontakt med oss på e-post: kontakt@amref.no.

Se våre filmer om det alternative ritualet på vår svenske Vimeo