Rent vann i slummen i Addis Abeba, Oromia og Afar i Etiopia

Kvinne fyller vann i gul plasttank

Bærekraftig tilgang til rent vann, sanitært utstyr og hygiene for 144 000 mennesker. 
Rent vann, Sanitet og Hygiene – kortfattet: WASH (Water, Sanitation and Hygiene) – er avgjørende for god helse. I Norge, men selvsagt også i Afrika.

Den ofte lite planlagte, men raske, urbaniseringen i Etiopia har ført til overbefolkede slummer og hus av dårlig standard. Dette er ikke et trivelig sted å bo. Det er skittent, utrygt og mennesker (over)lever fra dag til dag. De mangler grunnleggende bekvemmeligheter som rent drikkevann og sanitær infrastruktur. Innbyggerne gjør fra seg og kaster søppelet sitt hvor som helst. Det er få mennesker som er klar over hvor viktig det er med god hygiene. Konsekvensene er dramatiske. Mange eldre og barn blir syke og dør unødvendig.

De siste årene har omtrent 26 000 mennesker dødd av diaré som en følge av omstendighetene de lever under i den etiopiske slummen. Diaré er i seg selv den vanligste dødsårsaken blant barn under fem år (UNICEF, 2014).

Mangel på vann – risikabelt for kvinner og jenter

Det finnes ikke gratis vann i slummen. Resultatet er at kvinner og jenter må hente vann langt unna – det er deres jobb. Hver dag går de timevis gjennom vanskelig terreng. På veien tilbake bærer de en full dunk på 20 liter på ryggen. Dette er ikke uten risiko. Risikoen for at de faller og skader seg eller brekker noe er stor. Det er også vanlig at disse kvinnene og jentene blir utsatt for seksuelle overgrep underveis. Til og med gravide kvinner må hente vann, noe som iblant fører til ulykker.

Fordi det å hente vann er tidskrevende, så kan ikke kvinner og jenter arbeide eller gå på skolen. Vannet kommer ofte fra en forurenset elv og gjør mennesker syke. Igjen er det kvinnene og jentene som må ta hånd om syke familiemedlemmer og kan dermed ikke gå på skole eller jobbe og tjene penger til husholdningen. Men de må. De og deres familier kan ikke klare seg uten vann. Derfor havner kvinner og jenter i en ond sirkel. Hvordan skal de kunne utvikle seg? Årsakene henger sammen og problemene i slummen har ulike årsaker.

  1. Samfunnet har lite kunnskap
    Det er fattige mennesker som ofte har lite utdannelse og som har flyttet fra ulike deler av landet og inn til byen som bor i slumområdene. De har ikke kunnskap om viktigheten av god hygiene, rent vann og sikre sanitære anlegg. Håndteringen av menneskelig avfall er på mange måter tabu. De er ikke klar over at det finnes løsninger på problemene deres. Om de vet om disse så snakker de ikke med hverandre, utleiere eller de lokale myndighetene om dette.
  2. Myndighetene – for lite ressurser Myndighetene – for lite ressurser
    Fordi slumområdene er blitt bygget ulovlig så anerkjenner ikke den nasjonale regjeringen i Etiopia disse områdene. Dette understrekes av det smertelige faktum at vannledninger ikke går inn i disse områdene. De lokale myndighetene ønsker å gjøre noe med saken, men de har ikke tilstrekkelig med ressurser og offentlige tjenestemenn mangler også den rette kompetansen for å kunne gripe inn.
  3. Lokale entreprenører – for lite kunnskap
    Det finnes mindre virksomheter som kan tilby sårt tiltrengte tjenester i sammenheng med rent vann, sanitet og hygiene. Men disse virksomhetene mangler ofte kompetanse og greier ikke å identifisere de forretningsmulighetene som foreligger. Dessuten har de begrenset, eller ingen, tilgang på lån eller kreditt. De kan derfor ikke investere i virksomheten. For å oppnå langsiktig forbedring er det viktig at vi tar tak i problemene innen disse tre områdene ved hjelp av en helhetlig strategi. Vi gjør dette ved å balansere tilgang og etterspørsel etter verdifulle og bærekraftige løsninger. Og ved å gjøre vann, sanitet og hygiene til en viktig sak for alle!

Young boy washing hand close to water tankAmref Flying Doctors ønsker å forbedre livet til tusenvis av kvinner, jenter og andre beboere i storbyene Addis Abeba, Oromia og Afar i Etiopia. Vi gjør dette ved å ta i bruk en utprøvd og fremgangsrik strategi i slumområder og skoler vi ikke tidligere har nådd frem til. Med støtte fra lokale myndigheter og lokale virksomheter vil vi skape en felles, offentlig vannforsyning. Dette gjør det mulig for mennesker å selv forbedre sine levevilkår og inntekt.
Prosjektet pågår frem til 2020. Vi du bidra til vårt arbeid med å forsyne alle Etiopias slumområder med rent vann? Ta direkte kontakt med oss: kontakt@amref.no.

Permanent forbedring av livene til menneskene i Etiopias slumområder

Livet i de etiopiske slumområdene er elendig. Spesielt for jentene og kvinnene, som sin oppgave er å hente vann. Ved å støtte våre vann-prosjekter i disse slumområdene så kan du bidra til å forandre livene deres radikalt. Vi har allerede bygget 10 nye vannanlegg og reparert to eksisterende anlegg.  På denne måten har nå 10.000 mennesker tilgang til rent vann.

Effekten av et vannannlegg!

 

En av de nye vanntankene ligger i Amibara-distriktet, der 13-år gamle Fatema bor. Nå kan menneskene her hente rent drikkevann mot en liten avgift. Fatema og alle de andre jentene og kvinnene trenger ikke lengre å gå lange avstander for hente skittent vann. Vi har også utdannet lokalbefolkningen vedrørende hygiene og har opprettet en “Water, Sanitation & Hygiene-komité” som skal vedlikeholde vanntanken. Vi oppmuntrer først og fremst kvinner til å delta og gir dem en kort opplæring i virksomheten, økonomi og hvordan vanntankene skal vedlikeholdes. De involverte menneskene er veldig fornøyde. Takket være bidragsytere som deg, har vi klart å stoppe den negative spiralen for svært mange, og i stedet snudd den til å bli positiv

“Jeg hentet vann selv hver dag, til og med helt fram til jeg fødte”

Fatema Mohamed (20) er overlykkelig over vannpumpen som nå Amref har reparert i hennes lille by Small Alivete. “Nå tar det meg bare en halvtime å hente vann. Før tok det en halv dag.” Pumpen som myndighetene hadde bygget, var ødelagt. I tre år var kvinnene fra byen Small Alivete nødt til å gå til en annen by to kilometer unna. “Vi måtte dessuten ofte stå og vente. De fikk forsyne seg først siden det var deres pumpe”.  Om det var mange foran oss, så måtte vi innimellom dra hjem med tomme dunker”, forteller Fatema samtidig som hun ammer sin 1-år gamle datter, Halema.

Afar-kulturen

Etiopiske kvinner som må gå langt etter vann
GAYO VILLAGE, ETHIOPIA – JUNE 19: Women and young village girls collect water from a rain water pool which is purified before use with tablets. on June 19, 2012 in Gayo village, Ethiopia.

Fatema hentet vann selv helt frem til fødselen. Hun bar en 30-liters dunk på ryggen. “Jeg fikk ofte kramper på veien og var nødt til å stoppe og hvile.” Hun visste at det er farlig å bære tungt mens man er gravid. “Men jeg hadde ikke noe valg. Afar-kvinner kan ikke be sine menn om å hente vann. Det er vår kultur. Dessuten er mannen min ansvarlig for buskapen.” Afar-kvinnene er også ansvarlige for å bygge hus, samle ved, lage mat, ta hånd om barna og passe på småbuskap som geiter. Mannens oppgaver er å beskytte buskapen mot ville dyr, samt bygge hus og ta hånd om buskapen.

Afrikansk kkvinne fra Uganda bærer vann på hodet

Barn

I Alivete fungerer vannanleggene godt og pumpen har blitt reparert, men befolkningen har ikke fått noen som helst informasjon om helseomsorg. Fatema fikk hjelp av en tradisjonell jordmor da hun fødte datteren sin. Hun vet ikke hvor mange barn hun vil ha. “Det bestemmer ikke jeg, det bestemmer Allah.” Hun har hørt prat om familieplanlegging, men det finnes ikke slikt her. “Jeg vet ikke hva slags fordel det er å ha to barn, eller hva ulempene er ved å ha ti barn.”

WASH forbedrer hele samfunnet

Smiling young boy African washing hands

Rent vann og tilgang til ordentlige toaletter legger grunnlaget for god hygiene. Amref jobber ute i lokalsamfunnene og lærer bort informasjon vedrørende god hygiene i et prosjekt som kalles Jilinde, som er støttet av UNICEF. Prosjektet strekker seg over 18 måneder og forsøker å få ordnet tilgang til rent vann og toaletter for lokale skoler. Prosjektet gjennomføres i Makete kommune i Tanzania. Det omfatter totalt 25 grunnskoler og høyere utdanningsinstitusjoner i området. Hensikten er, for utenom å bedre de sanitære forholdene, å lære bort viktigheten av god hygiene og farene ved dårlige sanitære forhold til elevene.

Helseklubb på skolen

Irene France, 12 år, og Zubede, 13 år, går begge på Ivalalila grunnskole i Makete. Begge har lært seg om god hygiene ved skolens Helseklubb. Virksomheten ledes av skolens lærere. De lærer bort hvilke problemer som kan oppstå ved dårlig hygiene og hvor viktig det er at toalettene, klasserommene og skolens omgivelser holdes rene. Når elevene har lært det selv, så lærer de bort til vennene sine.
– “Jeg liker å være med i skolens Helseklubb”, sier Irene. “Nå kan jeg fortelle de hjemme om det jeg har lært og til og med lære vennene mine om hvordan man holder god hygiene.”

                 

Amrefs WASH-prosjekt pågår i mange land

Såkalte WASH-prosjekt er noe Amref jobber med i mange land. Grunnen er at skittent vann og dårlige sanitære forhold er vanlige og gir opphav til epidemier. Metoden vår er enkel og går ut på å forbedre forholdene i skolene, lære bort prinsipper og nå ut til hjemmene i lokalsamfunnene gjennom elevene. Det finnes mange Helseklubber på mange ulike skoler i Øst-Afrika og vi kan vise til gode resultater fra disse prosjektene. 

Moderne toaletter og vann på skolen – viktig for jentene spesielt

Utenom klubbene går metoden ut på å bygge drikkevannskilder og toaletter. Vann-cisterner er ofte smarte løsninger for å samle opp regnvann.  Toalettene kan være alt fra moderne toaletter til utedoer, avhengig av hva som er mulig å få i stand på den aktuelle plassen. “Som dere ser kan elevene nå bruke våre moderne toaletter. Dette, sammen med tilgangen på rent vann, gjør det enkelt å lære dem om god hygiene”, sier Mr. Sanga, rektor ved Kipangala Secondary School når Amref besøker skolen. Han forteller også om hvor viktig det er for jentene at det er moderne toaletter og vann på skolen. Amref vet av erfaring at jenter ofte uteblir fra undervisningen i flere dager om de har menstruasjon, og at de kanskje ikke fullfører skolen i det hele tatt om de hygieniske forholdene er svært dårlige.

Rent-vann-i-slummen-i-Addis-Abeba-Oromia-og-Afar-i-Etiopia-2

Hensikten med våre WASH-prosjekt er å få i stand systemer som samfunnene og skolene selv kan drive og utvikle selv på en bærekraftig måte. WASH bygger helse i de områdene vi når ut til, ikke bare tilfeldige, kortsiktige løsninger. Vi kaller det hjelp til selvhjelp.