92 millioner jenter i Afrika er omskåret

Dette til tross for at kjønnslemlestelse av jenter anses på et globalt nivå som en uakseptabel krenkelse av kvinners rettigheter. Amref Flying Doctors jobber med et alternativt overgangsrituale, der jentene lærer om sex og samliv, selvbevissthet og menneskerettigheter. 15 000 jenter har deltatt, og vi jobber videre så flere får muligheten til å feire overgangen fra jente til kvinne – uten blodutgytelse. Din støtte gjør dette mulig.

Bli fast giver!

Ønsker du å støtte Amref Flying Doctors fast? Velg mellom månedlig eller kvartalsvis donasjon.

Gi en gave!

Foretrekker du å donere en engangssum? Gi akkurat så mye du vil, og når du vil. Tusen takk!

Amref Flying Doctors er kjent for sine flygende leger og helsepersonell som når ut til mennesker med behov for helsehjelp i avsidesliggende områder i Afrika, sør for Sahara. I tillegg til dette er våre oppgaver mange og varierte. Amref utdanner helsepersonell i Afrika, tilbyr grunnleggende helsetjenester, arbeider for bedre sanitæranlegg og rent vann til alle, og ikke minst: Vi sprer viktig informasjon! Dialog med styresmaktene i ulike afrikanske landene er viktig – vi ønsker at endringene i helsesektoren skal bli varige. Ved å gi en donasjon til Amref Flying Doctors Norge, er du med i dette viktige arbeidet.

Hjelp oss i kampen mot kjønnslemlestelse av jenter!