Helsetjenester for alle

Medisinsk behandling til alle

Verdens helseorganisasjon (WHO) mener at alle skal kunne benytte seg av god medisinsk behandling, uten å havne i pengeproblemer eller til og med å måtte opparbeide seg gjeld gjeld. Dette kalles Universal Health Coverage (UHC). I Afrika er dette slett ikke tilfelle for alle mennesker. Derfor arbeider vi hardt med å prøve å lage et godt og rimelig helsevesen. Våre programmer har som mål å sørge for at medisinsk behandling blir tilgjengelig. Også for folk med lite penger.

Forebygging er det aller viktigste

Forebygging er og blir mer effektivt enn behandling. Derfor arbeider vi med forebygging, blant annet ved å sikre at folk får god informasjon om helse og hvordan de kan forhindre at de blir syke. Vi involverer også ambisiøse gründere, slik at også de kan jobbe for bedre helse for mennesker i Afrika.

Rimelig og god medisinsk behandling – og helseapp

God medisinsk behandling koster penger. Det er behov for helsepersonell, medisiner og medisinsk utstyr. Å betale for medisinsk behandling er vanskelig for folk med lite penger. AMREF gjør medisinsk behandling tilgjengelig for disse menneskene.

Ved hjelp av en digital helselommebok til mobiltelefonen kan folk få hjelp til å få kontroll over utgifter til behandling, slik at det blir rimeligere på sikt. De sparer til medisinsk behandling og kan spre kostnadene, slik at det blir enklere å betale for familien. På denne måten har de ikke bare rett til medisinsk behandling, men kan faktisk betale for det selv.

Løsninger for og av afrikanere

Afrika har mange ambisiøse gründere med godt utviklede ideer som kan være med på å forbedre folks helse. Problemet er at disse gründerne ikke har nok penger, kunnskap eller erfaring til å utvikle ideene. AMREF støtter gründere som vil gi et seriøst bidrag til helsevesenet med sine ideer.

Vi bringer afrikanske gründere og utenlandske investorer sammen. De får veiledning og opplæring fra erfarne forretningsfolk og helsepersonell slik at det kan utvikle løsninger som sikrer at medisinsk behandling blir tilgjengelig for alle. Dette er permanente løsninger, for og av afrikanere.

Les mer om viktigheten av god og rimelig helseomsorg for alle.