Hva gjør Amref Flying Doctors?

Amref Flying Doctors arbeider for et sunt og sterkt Afrika. Vi vet at mennesker og samfunn som er ved god helse kan ta bedre vare på seg selv og har et sterkere grunnlag for å kunne unnslippe fattigdom. Amref utdanner helsepersonell i Afrika, tilbyr grunnleggende helsetjenester og ikke minst: Vi sprer viktig informasjon! Dialog med styresmaktene i ulike afrikanske land ser vi på som en av våre viktigste oppgaver, fordi vi ønsker at endringene i helsesektoren skal bli varige.

Våre hovedfokusområder

Alle har rett til et sunt og trygt liv. For mange jenter og unge kvinner i Afrika sør for Sahara er ikke dette en selvfølge. Vi arbeider for at alle kvinner skal kjenne rettighetene sine, slik at problemer som omskjæring av kvinner, tenåringsgraviditeter og barneekteskap kan unngås.

2 av 5 mangler rent vann i sub-Sahara. Skittent drikkevann forårsaker diarésykdommer som kolera, tyfus og dysenteri. Vi tilbyr rent drikkevann, kloakk og trygge toaletter. Vi gir hygieneundervisning gjennom lokalt helsepersonell, og lærer opp folk til å bli murere og rørleggere slik at de selv kan bygge sanitæranlegg. Ved hjelp av smålån kan folk da kjøpe disse fasilitetene selv.

Befolkningen i Afrika vokser raskt, og det er for få omsorgsleverandører. Faktisk er mangelen på medisinsk personell den største trusselen mot folks helse i Afrika. Derfor gir Amref Flying Doctors flere og bedre afrikanske helsepersonell. Dette gjør vi ved hjelp av utdanning og opplæring via internett og mobiltelefon og videreutdanning for medisinsk personale.
Verdens helseorganisasjon (WHO) mener at alle skal ha tilgang til god medisinsk behandling, utten å måtte betale eller havne i gjeld. Dette kalles UHC (Universal Health Coverage). I Afrika er dette ikke tilfelle for alle. Derfor jobber vi hardt for å etablere et godt og rimelig helsevesen. Med våre programmer sørger vi for at medisinsk behandling blir tilgjengelig. Også for folk med lite penger.

Amref Flying Doctors bygger suksess

Vi har jobbet for et sunt og sterkt Afrika siden 1957

Afrikanske løsninger på afrikanske problemer

Ved å lære opp mer helsepersonell mottar flere bedre omsorg

Sterke, sunne kvinner holder nøkkelen til fremtiden

Vi tror på praktiske, strukturelle løsninger som å bygge toaletter

Informasjon er viktig, vi hjelper lokalbefolkningen til å hjelpe seg selv og andre.

Nåværende prosjekter i Øst-Afrika

I Etiopia, Malawi, Kenya, Sør-Sudan, Tanzania, Uganda og Zambia, Sør-Afrika og Senegal, får stadig flere mennesker bedre helsetjenester. Klikk på ikonene, så ser du hvordan dette er mulig – takket være tilstrekkelig støtte for prosjektene våre!