Spørsmål og svar om Amref Flying Doctors

Om Amref

Hva er Amref Flying Doctors?
Amref Flying Doctors arbeider for bedre helse i Afrika. Amref er en afrikansk helseorganisasjon med hovedkvarter i Nairobi, Kenya, med fokus på forebyggende helseomsorg og utdanning av lokalt helsepersonell.

Innen hvilke områder arbeider Amref Flying Doctors?
Amref Flying Doctors har flere fokusområder: HIV, tuberkulose, malaria, mødrehelse, barnehelse, utdanning, vann og sanitær, samt forebyggende helseomsorg. Vi arbeider langsiktig og med spesifikke satsinger, eksempelvis et prosjekt hvor vi utdanner 15.000 jordmødre sør for Sahara. Dette er en del av FNs utviklingsmål om å senke mødredødeligheten til mindre enn 70 av 100.000 fødsler ved utgangen av 2030.

Når og hvor ble Amref Flying Doctors grunnlagt?
Amref Flying Doctors ble grunnlagt i Kenya i 1957 av tre kirurger; Michael Wood, Archibald McIndoe og Tom Rees. Initiativet ble tatt av Michael Wood, som under mottoet “Om de syke ikke kan komme til legen, så må legen komme til folket”, satt seg i flyet sitt og selv fløy til de som behøvde legehjelp. Les mer under historie.

Hvorfor etablerer Amref Flying Doctors seg i Norge?
Amref Flying Doctors startet sitt virke i Sverige i 1976 for å arbeide med trengende i Afrika. I sammenheng med nye strategiske mål, styrker vi nærværet og innsamlingsarbeidet også i Norge.

Hvor lenge har dere vært i Norge?
Amref Flying Doctors er en afrikansk organisasjon med innsamlingsvirksomhet i mange land i Europa og Nord-Amerika. Virksomheten i Sverige startet i 1976, da under navnet Stiftelsen Amref Nordic. I Norge har vi startet arbeidet i 2019.

Er dere eksempelvis innblandet i bekjempelsen av Ebola?
Amref Flying Doctors er ikke direkte innblandet i hjelpeinnsatser i katastrofeområder, men vi arbeider langsiktig med å forbedre helseomsorgen og forebyggingen av spredningen av sykdommer i Afrika. Ved epidemiske utbrudd bistår Amref Flying Doctors med sin ekspertise innen alle relevante områder. Under det store Ebola-utbruddet i Uganda inntok vi en sentral rolle og bidro med kunnskap og kapasitet.

Hva gjør dere annerledes enn andre innsamlingsaksjoner?
Amref Flying Doctors er en afrikansk organisasjon, har hovedkontor i Nairobi, Kenya og er den ledende helseorganisasjonen i Afrika. 98% prosent av våre ansatte kommer fra Afrika. Vi arbeider sammen med befolkningen i Afrika på alle nivåer av organisasjonen – fra grasrotnivå til kommuner og ministerier. På denne måten tilbyr vi langsiktige afrikanske løsninger på afrikanske problemer.

Hva står Amref for?
Amref står for African Medical and Research Foundation.

Er Amref Flying Doctors på noen måte knyttet til religion eller politikk?
Nei. Amref Flying Doctors er en politisk og religiøs uavhengig organisasjon.

Hvordan finansieres Amref Flying Doctors?
Amref Flying Doctors største inntektskilde i Sverige og Norge er donasjoner fra privatpersoner. Vi får også donasjoner fra virksomheter, stiftelser og statlige organisasjoner.

Hva er forskjellen mellom Amref Health Africa og Amref Flying Doctors?
Amref, som står for African Medical Research Foundation, er hovednavnet på organisasjonen vår. Hovedorganisasjonen i Afrika, der programmene gjennomføres heter Amref Health Africa. De kontor som finnes i Europa, USA og Canada, som hovedsaklig samler inn penger til virksomheten i Afrika har ulike navn avhengig av hvordan de historisk har kommunisert med markedene sine og hvilke andre lignende helse- og legeorganisasjoner som finnes på markedet. Amref sitt nordiske kontor kommuniserer under navnet “Amref Flying Doctors” – det gjør også Amref i Holland, Østerrike, Frankrike, Tyskland og Monaco. Kontorene i England, Italia og Spania under navnet “Amref Health Africa”. Det pågår en diskusjon om hvordan vi på best mulig måte skaper en harmoni blant de ulike navnene og merkevaren “Amref”, og hvordan man på globalt nivå på best mulig måte kan segmentere Amref sine ulike navn, program og utforming.

Sender dere leger til Afrika?
Nei. Amref Flying Doctors utdanner lokalt helsepersonell. Vi arbeider under mottoet “afrikanske løsninger på afrikanske problemer”.

Sender Amref Flying Doctors ut frivillige?
Det er ikke behov for svenske frivillige i Afrika. 98% av Amref Flying Doctors sine ansatte kommer fra Afrika og nettopp fordi vi er så tett knyttet til det afrikanske samfunnet så oppnår vi effektive og bærekraftige resultat.

Er det mulig å besøke et prosjekt som er i gang i Afrika?
Slik at våre kolleger i Afrika skal kunne jobbe uforstyrret så finnes det ikke muligheter for å gjennomføre spontane besøk.

Jeg vil jobbe for Amref Flying Doctors, jeg vil hjelpe. Hvordan kan jeg gjøre det?
Den beste måten å støtte Amref Flying Doctors på er å donere. På den måten kan du hjelpe utsatte mennesker ved avsidesliggende områder i Afrika til en bedre fremtid. En måte å donere på er å tegne en månedlig giveravtale. En annen mulighet er å inkludere Amref Flying Doctors i testamentet ditt eller å donere penger i andre sitt navn som en bursdagsgave eller til jul.

Kan jeg bli medlem av Amref Flying Doctors?
Amref Flying Doctors er ikke en medlemsorganisasjon, men en stiftelse. Det går an å engasjere seg for Amref Flying Doctors ved å donere penger.

Hvordan holder dere deres givere informert om virksomheten deres?
Du finner nyheter og rapporter på hjemmesiden vår. Der kan man også via linker ta del i alt som skjer i virksomheten i Afrika (www.amref.org).

Vår innsamlingsvirksomhet

Face-to-face innsamling

Hva er face-to-face innsamling?
Face-to-face innsamling innebærer at ververe snakker med mennesker om Amref Flying Doctors. De informerer om organisasjonen og arbeidet vårt i Afrika. Ververne tilbyr også muligheten til å bli månedlige givere til Amref Flying Doctors.

Hvorfor har dere face-to-face innsamling?
Ved å anvende face-to-face innsamling så kommer vi i kontakt med mennesker som ellers ikke hadde kommet i kontakt med Amref Flying Doctors sin virksomhet. Det gir flere mennesker mulighetene til å hjelpe utsatte mennesker i Afrika.

Giverbrev og brev

Hvor mange giverbrev sender dere ut hvert år?
Vi sender ut cirka 200 000 giverbrev årlig for å rekruttere nye givere i Norge. Vi sender også ut nyhetsbrev med giverbrev til alle eksisterende givere 4 ganger i året. Utover dette så pleier vi å gjennomføre 1-2 kampanjer til eksisterende givere.

Hvem sender dere disse brevene til?
Noen ganger sender vi til “kalde adresser”, som er kjøpt inn og inndelt etter demografi. Vi sender nyhetsbrev til alle som har donert penger.

Er det moralsk forsvarlig å sende ut brev til de som er over 80 år?
Vi sender ut brev til alle aldersgrupper over 18 år og vi regner med at individer gir oss beskjed til oss om det ikke passer eller de ikke vil ha brev. Noen ganger sender vi til individer som er over 80 år, men vi velger bort adresser vi vet er til eldrehjem og adresser som indikerer at personene som bor der ikke har kapasitet til å ta selvstendige beslutninger.

Med tanke på klima, er det forsvarlig å sende ut så mye papir?
Ja, alt papiret som brukes for våre utsendelser er billige å produsere og kan gjenvinnes.

Hva koster deres brev?
I og med at vi gjenbruker både tekstinnhold, design og leverandører internt i Amref sin globale organisasjon for trykk og sortering så holder vi produksjonskostnadene lave. Kostnadene regnskapsføres og rapporteres flere ganger i året.

Hvordan vet jeg at pengene går til det som står i giverbrevet?
Amrefs Nordiske kontor har inngått avtaler med Amrefs kontor i Holland, samt hovedkontoret i Kenya, der vi har blitt enige om å samle inn penger til spesifikke formål. Disse formålene blir løpende avgjort og fulgt opp.

Hvordan følges de opp?
Et internt team følger opp alle programmene og prosjekt i samsvar med alle ingåtte avtaler.

Innsamlede midler og hvordan de fordeles

Hvordan kommer min donasjon til å bli brukt?
Din donasjon går til det formålet Amref Flying Doctors anser at det trengs mest. Om du vil donere til et bestemt prosjekt, ta direkte kontakt med oss per telefon, 22 35 00 20 (man-fre, 10.00-18.00) eller via e-post, kontakt@amref.no.

Hvor mye av de innsamlede pengene går til formålet?
Amref Flying Doctors følger Innsamlingkontrollens retningslinjer som forteller at minst 65% av alle inntekter skal gå til de endelige formålene.

Hvem og hvordan bestemmer hva som betegnes som et formål.
Beslutninger angående og definisjoner av hva som er formål bestemmes i samarbeid mellom Amrefs nordiske kontor, programkontorene og givere til spesifikke prosjekter.

Er det moms på donasjoner?
Nei.

Investerer Amref Flying Doctors donerte penger?
I samsvar med vår innsamlings- og plasseringspraksis så skal vi selge eventuelle donasjoner som ligger i verdipapirer.

Hva er Amref Flying Doctors årlige omsetning?
Amrefs nordiske kontor regnskapsfører den årlige omsetningen gjennom årsregnskapet. Det siste årets resultat og omsetning blir publisert på hjemmesiden vår.

Får dere statlige bidrag?
Amref har nettopp startet (i 2019), så vi mottar foreløpig ikke statlig støtte.

Styrning och kontroll

Hvordan kontrolleres Amref Flying Doctors virksomhet?
Amref Flying Doctors kontrolleres av Innsamlingskontrollen og følger Innsamlingskontrollens kvalitetsdoktrine for innsamlingsorganisasjoner.

Hva slags lønn får deres styremedlemmer?
Amrefs nordiske styre jobber frivillig og uten lønn.

Generelle spørsmål angående donasjoner

På hvilke måter kan jeg donere penger?
Du kan donere til Amref Flying Doctors ved et månedsabonnement (automatisk giro) og gjennom bankgiro-donasjoner (konto 6026.06.32089).

Hva er det minste man kan donere?
Det finnes ingen minimumsgrense for donasjoner.

Hvordan gir jeg en enkelt donasjon?
Du kan gjøre en enkelt donasjon til Amref Flying Doctors gjennom bankgiro, til konto 6026.06.32089.

Hvordan fungerer månedsabonnement via automatisk giro?
Det finnes flere ulike måter å gjennomføre månedlige donasjoner via automatisk giro. Du kan melde deg inn via hjemmesiden eller kontakte oss per telefon 22 35 00 20 (man-fre, 10.00-18.00) eller via e-post, kontakt@amref.no. Og, om du møter på en av ververne våre i byen så kan også de hjelpe deg til å bli månedlig giver. Etter du har meldt deg inn som månedlig giver via automatisk giro, så vil donasjonen trekkes fra kontoen den 20. hver måned.

Når trekkes månedlige donasjoner fra bankkontoen min?
Den månedlige donasjonen trekkes fra bankkontoen din den 20. hver måned.

Jeg registrerte med som månedlig giver i byen. Hva skjer nå?
Takk for din støtte. Umiddelbart etter du har registrert deg så kommer det en SMS og e-post med velkomsthilsen og bekreftelse på at du er blitt en månedlig giver.

Hvor lenge fortsetter dette abonnementet?
Ditt abonnement blir automatisk fornyet hver måned. Om du vil endre eller har spørsmål om abonnementet så kan du ta kontakt med oss per telefon: 22 35 00 20 (man-fre, 10.00-18.00).

Hva skjer med mine bank- og personlige opplysninger?
Alle personlige opplysninger håndteres i samsvar med EUs personvernforordning (GDPR).

Hvorfor skal jeg gi penger til Amref Flying Doctors?
Amref Flying Doctors er den fremste helseorganisasjonen på plass i Afrika. 97% av Amref Flying Doctors ansatte kommer fra Afrika, noe som gir oss en unik mulighet til å finne afrikanske løsninger på afrikanske problemer.

Jeg skulle ønske at min skole/klubb kunne bidra til Amref Flying Doctors. Er dette mulig?
Ja, det er alltid mulig å organisere et arrangement for å samle inn penger til Amref Flying Doctors. Vennligst kontakt oss per telefon, 22 35 00 20 (man-fre, 10.00-18.00) eller via e-post, kontakt@amref.no for mer informasjon.

Hvordan kan bedrifter støtte Amref Flying Doctors?
Bedrifter kan bidra til Amref Flying Doctors sitt arbeid på ulike måter. Det går an å donere penger eller samarbeide med Amref Flying Doctors for å spre informasjon om virksomheten vår eller gjennom felles innsamlingsprosjekter.

Primärt sidofält

Bovenkant formulier
Sök på webbplatsen
Onderkant formulier

c/o Orgpro
Kolstadgata 1
0652 Oslo
22 35 00 20
mandag til fredag kl 10 – 18

Kontakte oss »

Bank account: 6026.06.32089
Org.nr: 921 136 528