Smilende kvinne vasker hendene med såpe

Rent vann og gode sanitærforhold

En av fire mennesker Afrika sør for Sahara mangler rent vann. Skittent drikkevann forårsaker diarésykdommer som kolera, tyfus og dysenteri. AMREF sørger for rent drikkevann, kloakk og trygge toaletter. Vi tilbyr hygieneundervisning gjennom lokale helsepersonell, og vi lærer opp folk til å være murere og rørleggere slik at de selv kan bygge sanitæranlegg. Med smålån kan så folk kjøpe disse fasilitetene selv. Vi samarbeider med lokale partnere, regjeringen og bankene i de aktuelle landene angående dette. Rent vann er ingen selvfølgelighet i mange deler av Afrika.

Vannhenting – kvinner og jenter får frigjort viktig tid

I Afrika er det vanligvis kvinnene som henter og bærer vann til familien fra en brønn som ofte ligger langt fra landsbyen. Den tiden de bruker på dette er tid som de skulle ha gått på skolen eller arbeide. Veien til brønnen kan også noen ganger være svært farlig. Kvinnene kan bli utsatt for seksuell vold/trakassering på veien, eller de kan møte på ville dyr underveis.

Hvis det bygges vannpunkt i landsbyen, vil det faktisk forandre livet fullstendig for en rekke mennesker, og særlig kvinnene. For da kan de bruke tiden de før brukte på å hente vann, på skole og jobb. Gode ​​toaletter og vasker er også viktig at finnes på skolen. Med bedre sanitærforhold blir barna syke sjeldnere, og for jentene betyr dette at de også kan gå på skole når de har mensen. Dette øker sjansen for at de kan fullføre skolegangen.

Smålån, trening og toaletter

Amref Flying Doctors tror på styrken til den afrikanske befolkningen. Derfor kommuniserer vi med de ulike samfunnene og jobber sammen om løsninger for å takle vannkrisen. Sammen med kommunene, bankene, selskapene og familiene investerer vi i varige løsninger.

Vi lærer opp folk i ulike landsbyer slik at de selv kan bygge sanitæranlegg og installere kloakksystem. De får smålån fra lokale banker, slik at de kan starte virksomheter for å bygge og vedlikeholde toaletter. Folk fra lokalsamfunnet kan da kjøpe disse fasilitetene ved hjelp av smålån. I tillegg får lokalt helsepersonell opplæring i å gi informasjon om hygiene og forebygging av sykdommer.