Flere godt utdannede helsepersonell - Amref_Makueni_095

Flere godt utdannede helsepersonell

Befolkningen i Afrika vokser raskt, og kontinentet har rett og slett for lite helsepersonell. Mangelen på medisinsk personale regnes som den største trusselen mot folks helse i Afrika. Det er derfor Amref Flying Doctors jobber for å øke antall helsepersonell gir flere og bedre afrikanske helsepersonell. Dette gjør vi ved hjelp av utdanning og opplæring via internett og mobiltelefon og videreutdanning for medisinsk personale.

Mangel på medisinsk personell i Afrika

Alle som blir syke i Norge har rett på helsehjelp, legebehandling og nødvendig pleie på sykehus, om nødvendig. I Afrika er virkeligheten ganske annerledes. Sammenlignet med resten av verden har kontinentet færrest leger, sykepleiere og jordmødre per innbygger.

Verdens helseorganisasjon (WHO) kaller denne mangelen den største helsetrusselen i Afrika. På grunn av denne mangelen dør mange mennesker av sykdommer som kunne vært unngått eller i det minste blitt behandlet effektivt. Dette er sykdommer som diaré, meslinger eller lungebetennelse. I tillegg dør mange kvinner under graviditet eller fødsel fordi de ikke får den hjelpen de trenger.

Mer utdanning og mobilapper

Det trengs flere jordmødre og sykepleiere for at man effektivt skal kunne forebygge sykdommer og veilede kvinner under graviditet og fødsel. Nå er antallet for lavt – det skyldes blant annet at det er for få gode kurs tilgjengelig, og for lite ressurser til god utdannelse av helsepersonell. Afrika har det laveste antallet medisinfaglige skoler i verden. Og skolene som faktisk finnes ligger for langt unna for de fleste studenter. Derfor har vi startet et universitet, Amref International University. Her underviser vi leger, kirurger, sykepleiere, jordmødre og laboratorieteknikere.

Lokalt helsepersonell

Vi lærer også opp lokalt helsepersonell. De er den viktigste forbindelsen mellom innbyggere og helsevesen. Vi utdanner dem gjennom en mobilapp som heter Leap. Denne appen gjør at studenten selv kan bestemme hvor og når vedkommende vil lære. Med disse utdannings- og kommunikasjonssystemene sørger vi for at helsepersonell er i kontakt med hverandre og kan dele informasjon. Omsorgspersoner kan også kontakte kollegaer på andre sykehus direkte via appen. På denne måten kan de raskt dele viktig informasjon med hverandre, for eksempel om smittsomme sykdommer eller epidemier.

Les mer om hvorfor det er viktig med godt utdannet helsepersonell i Afrika.