Rent vann i slummen i Addis Abeba, Oromia og Afar i Etiopia

Bærekraftig tilgang til rent vann, sanitært utstyr og hygiene for 144 000 mennesker. 
Rent vann, Sanitet og Hygiene – kortfattet: WASH (Water, Sanitation and Hygiene) – er avgjørende for god helse. I Norge, men selvsagt også i Afrika.
Den ofte lite planlagte, men raske, urbaniseringen i Etiopia har ført til overbefolkede slummer og hus av dårlig standard. Dette er ikke et trivelig sted å bo. Det er skittent, utrygt og mennesker (over)lever fra dag til dag. De mangler grunnleggende bekvemmeligheter som rent drikkevann og sanitær infrastruktur. Innbyggerne gjør fra seg og kaster søppelet sitt hvor som helst. Det er få mennesker som er klar over hvor viktig det er med god hygiene. Konsekvensene er dramatiske. Mange eldre og barn blir syke og dør unødvendig.

De siste årene har omtrent 26 000 mennesker dødd av diaré som en følge av omstendighetene de lever under i den etiopiske slummen. Diaré er i seg selv den vanligste dødsårsaken blant barn under fem år (UNICEF, 2014).
Mangel på vann – risikabelt for kvinner og jenter
Det finnes ikke gratis vann i slummen. Resultatet er at kvinner og jenter må hente vann langt unna – det er deres jobb. Hver dag går de timevis gjennom vanskelig terreng. På veien tilbake bærer de en full dunk på 20 liter på ryggen. Dette er ikke uten risiko. Risikoen for at de faller og skader seg eller brekker noe er stor. Det er også vanlig at disse kvinnene og jentene blir utsatt for seksuelle overgrep underveis.
Til og med gravide kvinner må hente vann, noe som iblant fører til ulykker. Fordi det å hente vann er tidskrevende, så kan ikke kvinner og jenter arbeide eller gå på skolen. Vannet kommer ofte fra en forurenset elv og gjør mennesker syke. Igjen er det kvinnene og jentene som må ta hånd om syke familiemedlemmer og kan dermed ikke gå på skole eller jobbe og tjene penger til husholdningen. Men de må. De og deres familier kan ikke klare seg uten vann. Derfor havner kvinner og jenter i en ond sirkel.
Hvordan skal de kunne utvikle seg? Årsakene henger sammen og problemene i slummen har ulike årsaker.
1. Samfunnet har lite kunnskap
Det er fattige mennesker som ofte har lite utdannelse og som har flyttet fra ulike deler av landet og inn til byen som bor i slumområdene. De har ikke kunnskap om viktigheten av god hygiene, rent vann og sikre sanitære anlegg. Håndteringen av menneskelig avfall er på mange måter tabu. De er ikke klar over at det finnes løsninger på problemene deres. Om de vet om disse så snakker de ikke med hverandre, utleiere eller de lokale myndighetene om dette.
2. Myndighetene – for lite ressurser
Fordi slumområdene er blitt bygget ulovlig så anerkjenner ikke den nasjonale regjeringen i Etiopia disse områdene. Dette understrekes av det smertelige faktum at vannledninger ikke går inn i disse områdene. De lokale myndighetene ønsker å gjøre noe med saken, men de har ikke tilstrekkelig med ressurser og offentlige tjenestemenn mangler også den rette kompetansen for å kunne gripe inn.
3. Lokale entreprenører – for lite kunnskap
Det finnes mindre virksomheter som kan tilby sårt tiltrengte tjenester i sammenheng med rent vann, sanitet og hygiene. Men disse virksomhetene mangler ofte kompetanse og greier ikke å identifisere de forretningsmulighetene som foreligger. Dessuten har de begrenset, eller ingen, tilgang på lån eller kreditt. De kan derfor ikke investere i virksomheten. For å oppnå langsiktig forbedring er det viktig at vi tar tak i problemene innen disse tre områdene ved hjelp av en helhetlig strategi. Vi gjør dette ved å balansere tilgang og etterspørsel etter verdifulle og bærekraftige løsninger. Og ved å gjøre vann, sanitet og hygiene til en viktig sak for alle!

Amref Flying Doctors ønsker å forbedre livet til tusenvis av kvinner, jenter og andre beboere i storbyene Addis Abeba, Oromia og Afar i Etiopia. Vi gjør dette ved å ta i bruk en utprøvd og fremgangsrik strategi i slumområder og skoler vi ikke tidligere har nådd frem til. Med støtte fra lokale myndigheter og lokale virksomheter vil vi skape en felles, offentlig vannforsyning. Dette gjør det mulig for mennesker å selv forbedre sine levevilkår og inntekt.
Prosjektet pågår frem til 2020. Vi du bidra til vårt arbeid med å forsyne alle Etiopias slumområder med rent vann? Ta direkte kontakt med oss: kontakt@amref.no.