Strategi og målsetning

Amrefs nordiske innsamlings- og programkontor i Stockholm er en del av Amref Health Africas globale organisasjon. Vår hensikt er å samle inn midler og spre informasjon i de nordiske landene angående Amref Health Africa sin virksomhet i Afrika. Vårt nordiske kontor styres av Amref Health Africas overgripende globale strategi 2018-2022.