Styre og Virksomhet

Tjark de Lange, Fungerende Styreformann

Herr Tjark R.C De lange (1967) tok eksamen som marineoffiser i 1992, er nautisk og teknisk ingeniør og har til og med en juristeksamen fra Erasmus-universitetet i Rotterdam. Tjark grunnla Kapp Nederland B.V i 1997, som lager industrielle varmevekslere til prosessindustrien og har internasjonale kunder innen legemiddelsindustrien, matvare-, energi- og sjørfartsindustrien (Bristol-Meyers-Squibb, Janssen-Pharmaceutica, Nutricia, Friesland-Campina, Masterfood, EON, NUON, Eneco, IHC, Boskalis etc. Tjark er styreleder i Van Gelder-konsernet, forvalter av VNO-NCW (Det nederlandske industriforbundet) og en av grunnleggerne og styremedlem i Lisboarådet (en av Europas ledende tenketanker). Tjark var styreformann i Amref Holland sitt styre fra 2015-2017 og har vært medlem av Amref Nordics styre siden 2018.