Vår behandling av persondata

Her ønsker vi å informere deg om hvordan vi behandler dine persondata, og hvorfor vi trenger ulike opplysninger fra deg.
Vå behandling av persondata gjelder for alle Amref Flying Doctors aktiviteter (også på nettsiden). Vi har samlet den mest relevante informasjonen om hvert tema slik at det skal være lett å finne den informasjonen du er på utkikk etter.
Amref Flying Doctors håndterer persondata med varsomhet og retter seg etter EUs personvernforordning (GDPR).
Ansvar for persondata
Amref er, i samsvar med GDPR, ansvarlig for persondata vi behandler. Amref Flying Doctors synes det er svært viktig at våre kunders persondata behandles og beskyttes med størst mulig varsomhet. Vi vil også være åpne om hvordan dine opplysninger behandles av oss. Du kan alltid begjære innsyn i, endre eller be oss slette dine personopplysninger som er registrert hos oss.
Hvorfor behandler vi dine persondata?
Amref Flying Doctors samler inn og behandler persondata med en tydelig og forhåndsbestemt hensikt, ettersom dette er nødvendig:

 • for å kunne inngå og opprette avtaler (om donasjoner og øvrige aktiviteter)
 • for å kunne administrere donorer
 • for å kunne rapportere skattefradrag til myndighetene
 • for å kunne tilby tjenester, sende ut nyhetsbrev, reklame og markedsføring
 • for å kunne stille spørsmål til givere og andre interessenter, samt gjennomføre undersøkelser
 • for å kunne registrere dine innstillinger og preferanser angående hvordan du vil bruke nettsiden (via cookies)
 • for å kunne spille inn telefonsamtaler i opplæringsøyemed og for å kunne sikre de avtaler som inngås
 • for å kunne inngå samarbeid med tredjeparter
 • for å kunne drive virksomheten vår
 • for å kunne oppfylle juridiske forpliktelser
 • for å kunne føre et arkiv, der vi kun bruker opplysningene i juridisk sammenheng eller i historisk eller statistisk sammenheng

Amref Flying Doctors bearbeider persondata via, blant annet, vår giverservice for verving av private givere, nettstedet og onlineportal. Dette skjer på grunnlag av samtykke eller i Amref Flying Doctors berettigede interesse. Med unntak av de ovennevnte formålene så behandler vi ikke dine personlige opplysninger med mindre du har gitt samtykke til dette i forveien.
Hvilke personlige opplysninger samler Amref Flying Doctors inn?
Amref Flying Doctors samler inn ulike kategorier av personlige opplysninger, disse er:

 • navn, adresse og hjemby
 • bankkontonummer
 • personnummer
 • telefonnummer
 • fødselsdato
 • kjønn
 • e-postadresse
 • informasjon om interaksjon (for eksempel cookies eller informasjon vi får inn når du tar kontakt med oss. Eksempelvis lagres notater etter samtaler med deltakerne).
 • preferanser angående markedsføring via post og telefon
 • opplysninger om gaver, fullmakter. Historikk angående verving av donasjoner, lojalitet, offentlige gaver og testamenter.

Amref Flying Doctors samler inn (person) data direkte fra deg, men i visse tilfeller får vi også personopplysninger via tredjeparter, gitt at dette er tillatt i henhold til lovverket.
Innmelding og oppsigelse av e-nyhetsbrevet
Amref Flying Doctors sender ut et nyhetsbrev hvor vi informerer givere, frivillige og andre om nyheter vedrørende vår organisasjons aktiviteter og lignende saker. Din e-postadresse legges kun til på listen med abonnenter dersom du har gitt samtykke til dette. I hvert nyhetsbrev finnes det en lenke som du kan bruke for å avslutte abonnementet. Listen over abonnenter på nyhetsbrevet blir ikke gitt ut til tredjeparter.
Hvordan sørger Amref Flying Doctors for at dine personopplysninger blir behandlet med diskresjon?
Vi behandler dine personopplysninger med diskresjon. Vi tar hensiktsmessige teknologiske og organisatoriske forholdsregler og tiltak for å beskytte personopplysningene. Vi deler kun personlige opplysninger i samsvar med denne sikkerhetspraksisen og deler kun slikt med tredjeparter når dette er tillatt og skjer på en sikker måte.
Det kan hende at andre tjenesteleverandører leverer deler av tjenestene på oppdrag fra Amref Flying Doctors, men da foregår dette under gode og strenge avtaler. Vi inngår avtaler med disse tilbyderne for å garantere at personlige opplysninger håndteres fortrolig og sikkert. Disse avtalene legges ved kontrakter i såkalte “tjenesteavtaler”.
Deling av personlige opplysninger med tredjeparter
Om det ikke nevnes i denne sikkerhetspolitikken så vil ikke dine personlige opplysninger bli leid ut, selges, deles eller bli overlevert til tredjeparter på noen måte.  Amref Flying Doctors kan dele dine (person)data med tredjeparter om du selv har gitt samtykke til dette.
Amref Flying Doctors gir ut persondata til myndigheter eller til organisasjoner som jobber med bekjempelse av svindel, om dette er nødvendig for å etterleve lover og reguleringer, eller i sammenheng med juridiske krav.
Lagringstider
Amref lagrer dine persondata i samsvar med GDPR og bransjenorm for innsamlingsorganisasjoner i Norge. Opplysningene lagres ikke lengre enn hva som er strengt nødvendig for å oppnå de formål som dataene er samlet inn for.
Hvordan kan du begjære innsyn eller fjerne dine personlige data?
Du kan sende en begjæring Amref Flying Doctors om å få tilgang til eller endre dine personlige opplysninger. Du må i så fall tydelig gjøre det klart at det handler om en begjæring om å få tilgang eller rettelse av opplysninger på grunnlag av GDPR. Du kan også begjære at opplysningene dine slettes, men dette er kun mulig om vi fortsatt kan oppfylle våre juridiske forpliktelser, som for eksempel å overholde lovfestede lagringstider. Det kan bli nødvendig at du sender oss en kopi av din legitimasjon, slik at vi kan kontrollere identiteten din. Om du sender en kopi av din legitimasjon til oss er det viktig at du sørger for at personnummer, dokumentnummer og den maskinleselige delen (Machine Readable Zone, MRZ) strykes over med svart, eller gjøres uleselig på annen måte.
Send din begjæring til:
Amref Flying Doctors
c/o Orgpro
Kolstadgata 1
0652 Oslo
Dessuten har du rett til å legge ved en klage til Datatilsynet vedrørende anvendelsen av dine personlige opplysninger. Se datatilsynet.no.
Teknologisk beskyttelse
For å på en optimal måte kunne beskytte dine personlige opplysninger mot uønsket tilgang eller anvendelse så bruker vi moderne sikkerhetsteknologi. Når du sender opplysninger til oss så blir dette alltid gjort via en sikker oppkobling. Vi anmelder alltid (forsøk på) misbruk. Dessuten har vi tatt organisatoriske grep for å hindre at feil personer får tilgang på dine opplysninger.
Klikk-mønster
På vår nettside føres det tilsyn med generelle besøksopplysninger, som for eksempel hvilke sider som vises oftest. Hensikten med disse generelle opplysningene er å ha mulighet til å utforme og organisere nettsiden så optimalt som mulig for deg. Vi samler aldri inn personopplysninger via internett, med mindre du selv ettertrykkelig har gitt oss i oppgave å gjøre dette, om du eksempelvis ber om tilgang til informasjon.
Anvendelse av cookies (informasjonskapsler)
Vi bruker cookies på denne nettsiden for at det skal bli enklere for deg å anvende nettsiden. En cookie er en enkel, liten fil som følger med nettsiden, og som nettleseren din lagrer på datamaskinens harddisk. I en slik fil kan eksempelvis brukerens preferanser lagres, slik at nettsiden kan tilpasses disse preferansene ved neste besøk.
Analytiske cookies
Vi bruker analytiske cookies for å kunne måle og analysere bruken av nettstedet. Vi kan eksempelvis se hvor mange besøkere en bestemt side har. Denne informasjonen er alltid anonym og kan ikke spores. Dessuten anvender vi cookies for å tese ulike sider opp mot hverandre, slik at vi kan utforme nettsiden så optimalt som mulig. Nettsiden bruker Google Analytics til dette formålet. Dette er en analysetjeneste som driftes av Google Inc, (“Google”). Google Analytics brukes “cookies”. Informasjonen cookien genererer om din anvendelse av nettsiden (inklusiv din IP-adresse) sendes til Google. Google lagrer senere dette på sine servere i USA. Google bruker denne informasjonen for å kunne følge opp hvordan du bruker nettsiden, gi rapporter til eieren av nettsiden vedrørende aktiviteter på nettsiden og tilby andre tjenester i sammenheng med aktiviteten på siden og anvendelse av internett. Google kan gi ut denne informasjonen til tredjeparter om de har en juridisk plikt til dette eller om det er en tredjepart som behandler denne informasjonen for Google. Google kommer ikke til å kombinere eller sette dine IP-adresse i sammenheng med annen informasjon Google sitter på. Denne informasjonen lagres altså bare i besøkerens nettleser. Cookien lagres i besøkerens nettleser i 180 dager, noe som er standardperioden.
Sletting av cookies
Du kan stille inn nettleseren din slik at denne gir deg beskjed om en cookie lagres eller om at det ikke er mulig å samle inn cookies. Dessuten kan du regelmessig slette cookies som lagres på maskinen din. Instruksjoner om hvordan du kan gjøre dette på alle moderne nettlesere finner du her.
Sosiale medier
Om du har valgt å dele en nettside via sosiale medier så anvendes en cookie til dette. Dette er tilfeldige cookies som må fjernes når du avslutter bruken av nettleseren.
Sikkerhetspraksis hos tredjeparter
Det finnes lenker til andre nettsider som ikke tilhører Amref Flying Doctors på vårt nettsted. Amref Flying Doctors kan ikke ta på seg ansvar for hvordan disse tredjeparter behandler personopplysninger. Vi anbefaler derfor å ta hensyn til disse parters sikkerhetspraksis eller ta kontakt med dem for å få nærmere opplysninger om deres praksis vedrørende behandling av personlige opplysninger.
Innspilling av telefonsamtaler for bruk i opplæring og for å fastsette de avtaler som inngås. Amref Flying Doctors arbeider kontinuerlig med å forbedre sine tjenester.  Dette innebærer blant annet at det finnes en mulighet for at telefonsamtaler tas opp når vi ringer deg. De innspilte samtalene brukes kun internt, med tanke på opplæring, samt for å fastsette de avtaler som inngås.
Spørsmål
Har du noen spesifikke spørsmål eller kommentarer til vår praksis rundt behandling av personopplysninger?
Vi tar gjerne mot spørsmål på telefon 22 35 00 20 (mandag til fredag kl 10 – 18). Du kan også ta kontakt på: kontakt@amref.no
Denne sikkerhetspraksisen ble sist endret den: 01 januar 2019
Amref Flying Doctors forbeholder seg retten til å, ved behov, endre deler av sin sikkerhetspraksis. Det er ditt eget ansvar å holde deg oppdatert vedrørende den siste versjonen av denne sikkerhetspraksisen. Amref Flying Doctors anbefaler at du regelmessig undersøker om noe har endret seg.