WASH forbedrer hele samfunnet

Rent vann og tilgang til ordentlige toaletter legger grunnlaget for god hygiene. Amref jobber ute i lokalsamfunnene og lærer bort informasjon vedrørende god hygiene i et prosjekt som kalles Jilinde, som er støttet av UNICEF. Prosjektet strekker seg over 18 måneder og forsøker å få ordnet tilgang til rent vann og toaletter for lokale skoler. Prosjektet gjennomføres i Makete kommune i Tanzania. Det omfatter totalt 25 grunnskoler og høyere utdanningsinstitusjoner i området. Hensikten er, for utenom å bedre de sanitære forholdene, å lære bort viktigheten av god hygiene og farene ved dårlige sanitære forhold til elevene.

Helseklubb på skolen

Irene France, 12 år, og Zubede, 13 år, går begge på Ivalalila grunnskole i Makete. Begge har lært seg om god hygiene ved skolens Helseklubb. Virksomheten ledes av skolens lærere. De lærer bort hvilke problemer som kan oppstå ved dårlig hygiene og hvor viktig det er at toalettene, klasserommene og skolens omgivelser holdes rene. Når elevene har lært det selv, så lærer de bort til vennene sine.
– “Jeg liker å være med i skolens Helseklubb”, sier Irene. “Nå kan jeg fortelle de hjemme om det jeg har lært og til og med lære vennene mine om hvordan man holder god hygiene.”

                 

Amrefs WASH-prosjekt pågår i mange land

Såkalte WASH-prosjekt er noe Amref jobber med i mange land. Grunnen er at skittent vann og dårlige sanitære forhold er vanlige og gir opphav til epidemier. Metoden vår er enkel og går ut på å forbedre forholdene i skolene, lære bort prinsipper og nå ut til hjemmene i lokalsamfunnene gjennom elevene. Det finnes mange Helseklubber på mange ulike skoler i Øst-Afrika og vi kan vise til gode resultater fra disse prosjektene. 

Moderne toaletter og vann på skolen – viktig for jentene spesielt

Utenom klubbene går metoden ut på å bygge drikkevannskilder og toaletter. Vann-cisterner er ofte smarte løsninger for å samle opp regnvann.  Toalettene kan være alt fra moderne toaletter til utedoer, avhengig av hva som er mulig å få i stand på den aktuelle plassen. “Som dere ser kan elevene nå bruke våre moderne toaletter. Dette, sammen med tilgangen på rent vann, gjør det enkelt å lære dem om god hygiene”, sier Mr. Sanga, rektor ved Kipangala Secondary School når Amref besøker skolen. Han forteller også om hvor viktig det er for jentene at det er moderne toaletter og vann på skolen. Amref vet av erfaring at jenter ofte uteblir fra undervisningen i flere dager om de har menstruasjon, og at de kanskje ikke fullfører skolen i det hele tatt om de hygieniske forholdene er svært dårlige.

Rent-vann-i-slummen-i-Addis-Abeba-Oromia-og-Afar-i-Etiopia-2

Hensikten med våre WASH-prosjekt er å få i stand systemer som samfunnene og skolene selv kan drive og utvikle selv på en bærekraftig måte. WASH bygger helse i de områdene vi når ut til, ikke bare tilfeldige, kortsiktige løsninger. Vi kaller det hjelp til selvhjelp.

Legg igjen en kommentar