Hva arbeider Amref Flying Doctors med?

Amref Flying Doctors jobber for et friskt og sterkt Afrika. Vi vet at mennesker og samfunn som er ved god helse kan ta bedre vare på seg selv og har bedre grunnlag for å kunne unnslippe fattigdom.

Våre hovedfokusområder

Min kropp, mitt liv

Rent vann og gode sanitærforhold

Flere godt utdannede helsepersonell

Medisinsk behandling for alle

Ta vare på hverandre: Nå!

Helsearbeidere er ryggraden i samfunnet, og akkurat nå jobber de overtid over hele verden på grunn av korona. Her hjemme i Norge kjenner vi alle på konsekvensene av viruset, og virkningene er også betydelige for folk i Afrika. Spesielt fordi det afrikanske kontinentet med sine 1,2 milliarder innbyggere har generelt dårlige helsesystem. Les mer om hva vi gjør i forbindelse med korona-kontroll i Afrika her.

Siste nytt: