Amref sitt nye internasjonale medisinske universitet – utdanning i verdensklasse

Amref International University (AMIU) er en akkreditert institusjon for høyere utdanning som fokuserer på utdanning innen helse. Universitetet eies og drives av vår moderorganisasjon Amref Health Africa. AMIU har sin støtte fra Amref Health Africa sin 60 år lange erfaring og kunnskap og gjennomsyres av kvalitet og innovasjon. Dette gjelder både innen privat og offentlig helseomsorg, fra grasrotnivå til kapasitetsbygging innen helse og utdanning på kommunalt og regionalt nivå.

Akademisk utdanning innen helsesektoren i Afrika

AMIU har gjennom sin forgjenger, Amref International Training Center (AITC), i over 40 år inspirert og lært opp dagens ledere i kommuner og regjering, og har bidratt til å sette en ny standard for helsespørsmål. Gjennom sitt brede tilbud av programmer så baner AMIU vei for en ny standard for høyere akademisk utdanning innen helsesektoren i Afrika. Vi fokuserer først og fremst på helsevitenskap og har ambisjoner om å gradvis utvikle innovative program som komplementerer eksisterende og fremtidige behov blant afrikanske befolkninger.

Programmene på AMIU

AMIU har allerede nå et institutt for forskning og innovasjon, rådgivning og en medisinsk høyskole med fem avdelinger. Les mer om programmene på AMIUs egen hjemmeside:

  • Community Health Practice
  • Nursing 
  • Laboratory Sciences 
  • Health Professions Education
  • Health Systems Management and Development

Vi søker samarbeidspartnere blant virksomheter og akademiske institusjoner for å fortsette å utvikle universitetets programmer, samt forskningen innen ulike områder. Vi er spesielt interessert i norske og svenske institusjoner som, sammen med AMIU, ønsker å hjelpe i land med sårbar økonomi, som for eksempel deler av Kenya, Etiopia og Somalia.

Vil du være med å bidra eller har spørsmål, ta direkte kontakt med Amref Flying Doctors, ansvarlig for innsamling og samarbeid: kontakt@amref.no.

Legg igjen en kommentar