En god start for mor og barn – Amref pusser opp fødsesklinikker i Amuru, Uganda

Til tross for Uganda er et land i utvikling, lever mange mennesker fortsatt under fattigdomsgrensen. Spesielt de som bor i avsidesliggende områder, slik som Amuru, et distrikt i nordlige Uganda. Et fattig og “glemt” distrikt som myndighetene ikke investerer i. Det finnes allikevel noen klinikker der. Til tross for dette er mødre- og barnedødeligheten i Amuru bemerkelsesverdig høy.

Hjemmefødsler og hyppig barseldød

Grunnen til dette er at kvinnene i Amuru nesten alltid føder barna sine hjemme, uten hjelp eller bare med en tradisjonell jordmor. Dette får vidtrekkende konsekvenser. Om det oppstår blødninger før eller underveis i fødselen så er disse bortimot umulige å stoppe. Dessuten dør mange blivende mødre av graviditetskramper og blodforgiftning. Den vanligste dødsårsaken blant spedbarn er blodforgiftning, samt kvelning under fødsel.  Den pre- og post-natale omsorgen har dessuten også dårlig standard.

Hvorfor velger kvinnene å føde hjemme?

Hvorfor velger kvinnene i Amuru som oftest å føde hjemme, med kanskje bare sin mor eller en tradisjonell jordmor som bistand? Hvorfor får så mange spedbarn infeksjoner? Det er hovedsakelig på grunn av tre ting:

  1. Dårlig utrustede klinikker uten vann.
  2. Utilstrekkelig kunnskap blant leger, sykepleiere og jordmødre.
  3. Dårlig hygieniske og sanitære forhold i byene.

Kun 5 % av sykehusene i Amuru har innlagt vann

De fleste av klinikkene i Amuru er utdaterte og har umoderne innredning og utstyr. Fremfor alt er fødselsrommene dårlige og mangler medisinsk utstyr og materiale som trengs ved fødsler. Bare 5% av sykehusene har rent, rennende vann. Det finnes heller ikke toaletter. Det finnes altfor lite desinfeksjons- og rengjøringsmidler. Rommene, apparatene og hendene kan ikke rengjøres skikkelig. På denne måten overføres infeksjoner fra leger, sykepleiere og jordmødre over til pasientene: spesielt de mest utsatte, som gravide kvinner, kvinner som nettopp  har født og deres nyfødte barn.

Dette betyr at det egentlig ikke finnes noen fordeler for gravide kvinner ved å dra til sykehuset for å føde barna sine. Færre enn 18 % prosent av kvinnene i Amuru føder barna sine på sykehuset, noe som innebærer at de ikke har noen profesjonell hjelp under fødselen.  Det innebærer stor risiko. 80 % av dødsfallene som forekommer under fødsler kan forebygges ved hjelp av profesjonelt helsepersonell.

Hva ønsker Amref å gjøre for å bedre situasjonen

Amref Flying Doctors arbeider for å minske dødeligheten blant mødre og spedbarn i Amuru. Det skal vi gjøre ved å pusse opp klinikker og forsyne dem med vann og sanitært utstyr. Ved å lære opp leger, sykepleiere og jordmødre. Og ved å løse problemet med mangel på vann og kunnskap om hygiene på bynivå. Gjennom disse prosjektene når vi så mange som 37 000 kvinner (hvorav 9 000 er gravide), 37 700 barn under 5 år (hvorav 9 000 er nyfødte) og 83 000 landsbybeboere.

Resultatet? Gravide kvinner kan føde trygt og sikkert, spedbarn dør ikke i unødvendig på grunn av infeksjoner, og hele lokalsamfunn får tilgang til rent vann.

Din støtte er viktig!

Dette prosjektet pågår til 2021 og vi trenger ditt bidrag for å kunne gjennomføre planene. Er du interessert i å donere penger til dette prosjektet, eller har du spørsmål om prosjektet vårt i nordlige Uganda? Ta kontakt direkte med vår virksomhet på telefon 22 35 00 20 eller e-post: kontakt@amref.no.