Hjelp oss med å stoppe kjønnslemlestelse av jenter!

Kjønnslemlestelse av jenter anses globalt som en uakseptabel krenkelse av kvinners rettigheter. På tross av dette er over 92 millioner jenter i Afrika omskåret. Dette er et resultat av at man i nomadesamfunnene ikke ville gifte seg med en kvinne med mindre hun var omskåret. Tradisjonelt ansees kjønnslemlestelse som nødvendig for at jenter mellom syv til femten år skal kunne giftes bort. Det at unge kvinner giftes bort tidlig leder til store problemer, for eksempel at de slutter på skolen og blir gravide i tenårene.

Et alternativt overgangsrituale

Amref Flying Doctors har sammen med Masaiene funnet en måte, med respekt for alle parter, å forene tradisjon og utvikling ved hjelp av et alternativt overgangsrituale som erstatter den tradisjonelle kjønnslemlestingen. Dialog visste seg å være nøkkelen til fremgangen. Dialogen begynner hos en av eldre i stammen, som hos nomadene tar avgjørelsene på vegne av stammen, og må overtales om fordelene ved avskaffelse av kjønnslemlestelse.  Deretter innledes det samtaler med jentene og mødrene deres.

Samarbeid med masaiene

Masaiene har selv utviklet alternativet til tradisjonell kvinnelige omskjæring. Jentene går gjennom en tredagers utdanning i sex og samliv, selvbevissthet og menneskerettigheter. Dessuten legger man vekt på viktigheten av å gå på skolen og avslutte utdanningen sin. På denne måten bekjemper ikke den alternative seremonien bare kjønnslemlestelse, men også skolefrafall og tenåringsgraviditeter.

Tilpassede ritualer har hittil blitt utført i områdene Loitokitok, Magadi og Samburu (Kenya) og i Kilindi (Tanzania). Frem til nå har over 15.000 jenter deltatt i det nye ritualet. De har feiret overgangen fra jente til kvinne uten blodutgytelse. De kommende årene skal vi sørge for at flere jenter får muligheten til å delta i dette alternative ritualet.

Vil du bidra til vår kamp for å gjøre kjønnslemlestelse av jenter ulovlig, eller har du andre spørsmål? Vennligst ta direkte kontakt med oss på e-post: kontakt@amref.no.

Se våre filmer om det alternative ritualet på vår svenske Vimeo

En god start for mor og barn – Amref pusser opp fødsesklinikker i Amuru, Uganda

Til tross for Uganda er et land i utvikling, lever mange mennesker fortsatt under fattigdomsgrensen. Spesielt de som bor i avsidesliggende områder, slik som Amuru, et distrikt i nordlige Uganda. Et fattig og “glemt” distrikt som myndighetene ikke investerer i. Det finnes allikevel noen klinikker der. Til tross for dette er mødre- og barnedødeligheten i Amuru bemerkelsesverdig høy.

Hjemmefødsler og hyppig barseldød

Grunnen til dette er at kvinnene i Amuru nesten alltid føder barna sine hjemme, uten hjelp eller bare med en tradisjonell jordmor. Dette får vidtrekkende konsekvenser. Om det oppstår blødninger før eller underveis i fødselen så er disse bortimot umulige å stoppe. Dessuten dør mange blivende mødre av graviditetskramper og blodforgiftning. Den vanligste dødsårsaken blant spedbarn er blodforgiftning, samt kvelning under fødsel.  Den pre- og post-natale omsorgen har dessuten også dårlig standard.

Hvorfor velger kvinnene å føde hjemme?

Hvorfor velger kvinnene i Amuru som oftest å føde hjemme, med kanskje bare sin mor eller en tradisjonell jordmor som bistand? Hvorfor får så mange spedbarn infeksjoner? Det er hovedsakelig på grunn av tre ting:

  1. Dårlig utrustede klinikker uten vann.
  2. Utilstrekkelig kunnskap blant leger, sykepleiere og jordmødre.
  3. Dårlig hygieniske og sanitære forhold i byene.

Kun 5 % av sykehusene i Amuru har innlagt vann

De fleste av klinikkene i Amuru er utdaterte og har umoderne innredning og utstyr. Fremfor alt er fødselsrommene dårlige og mangler medisinsk utstyr og materiale som trengs ved fødsler. Bare 5% av sykehusene har rent, rennende vann. Det finnes heller ikke toaletter. Det finnes altfor lite desinfeksjons- og rengjøringsmidler. Rommene, apparatene og hendene kan ikke rengjøres skikkelig. På denne måten overføres infeksjoner fra leger, sykepleiere og jordmødre over til pasientene: spesielt de mest utsatte, som gravide kvinner, kvinner som nettopp  har født og deres nyfødte barn.

Dette betyr at det egentlig ikke finnes noen fordeler for gravide kvinner ved å dra til sykehuset for å føde barna sine. Færre enn 18 % prosent av kvinnene i Amuru føder barna sine på sykehuset, noe som innebærer at de ikke har noen profesjonell hjelp under fødselen.  Det innebærer stor risiko. 80 % av dødsfallene som forekommer under fødsler kan forebygges ved hjelp av profesjonelt helsepersonell.

Hva ønsker Amref å gjøre for å bedre situasjonen

Amref Flying Doctors arbeider for å minske dødeligheten blant mødre og spedbarn i Amuru. Det skal vi gjøre ved å pusse opp klinikker og forsyne dem med vann og sanitært utstyr. Ved å lære opp leger, sykepleiere og jordmødre. Og ved å løse problemet med mangel på vann og kunnskap om hygiene på bynivå. Gjennom disse prosjektene når vi så mange som 37 000 kvinner (hvorav 9 000 er gravide), 37 700 barn under 5 år (hvorav 9 000 er nyfødte) og 83 000 landsbybeboere.

Resultatet? Gravide kvinner kan føde trygt og sikkert, spedbarn dør ikke i unødvendig på grunn av infeksjoner, og hele lokalsamfunn får tilgang til rent vann.

Din støtte er viktig!

Dette prosjektet pågår til 2021 og vi trenger ditt bidrag for å kunne gjennomføre planene. Er du interessert i å donere penger til dette prosjektet, eller har du spørsmål om prosjektet vårt i nordlige Uganda? Ta kontakt direkte med vår virksomhet på telefon 22 35 00 20 eller e-post: kontakt@amref.no.

Innovate for Life Fund – Amref sitt program for unge entreprenører

Amrefs Innovate for Life Fund støtter afrikanske entreprenører i utviklingen av innovative, bærekraftige og skalerbare løsninger for et friskere Afrika. Gjennom Amref får de tilgang til detaljert kunnskap om helseomsorg i Afrika og Amref sitt omfattende lokale og internasjonale nettverk av interessenter, givere og investorer.

Allerede er flere afrikanske land politisk stabile og opplever økonomisk vekst. Internett og mobiltelefoni har blitt langt vanligere og skaper nye markeder og forretningsmuligheter. Dessuten er Afrika det kontinentet i verden med den yngste befolkningen. Dette representerer mange muligheter. Interessen for internasjonale organisasjoner og bedrifter er økende, og ungdommer med afrikansk bakgrunn utdannet i vestlige land føler seg lokket tilbake av mulighetene i fødelandene deres. Utenom mulighetene, så representerer den store befolkningsveksten på kontinentet også mange utfordringer, spesielt innom helseomsorgen.

Mangel på finansiering av innovative bedrifter

Det økende trykket på eksisterende helsetilbud skaper problemer. Innovasjon er nøkkelen dersom tilgangen til helsesystemene skal opprettholdes. Dessverre er tilgangen på finansiering for innovative bedrifter innen denne sektoren svært begrenset. For øyeblikket går det meste av investeringer fra den private sektoren i Afrika hovedsakelig til energi og jordbruk. På grunn av reguleringer og den offentlige sektorens rolle har investorer vanskeligheter med å bedømme mulighetene og risikoene ved investeringer i helsesektoren.
For øyeblikket er fondet innrettet som et start-up-fond, men målet er å innen fire år vokse til et risikokapitalfond innen helseomsorg. Fondet fokuserer spesifikt på såkalte “missing middle” entreprenører med virksomheter som er for store for mikro-lån, men (for øyeblikket) også er for små for tradisjonelle, kommersielle investorer. I dette programmet samarbeider Amref med Grassroots Business Funs, en erfaren investor med over 10 års erfaring i Afrika og Asia.

Start-up-programmet

Hvert år tilbyr vi seks plasser i vårt start-up-program som pågår i 5 måneder. Unge entreprenører fra hele Afrika kan søke seg inn til programmet. Dette er særskilt utformet for afrikanske entreprenører som befinner seg i oppstartsfasen. I løpet av programmet får entreprenørene kunnskap om hvordan de kan utvikle sine ideer og gjøre dem attraktive for investorer. Entreprenørene kan etter programmet enklere skalere opp virksomheten sin siden de gjennom Amref har fått tilgang til bedriftsnettverk og kontakt med investorer innen helsesektoren.
Bedriftskompetanse, Innovate for Life Fund er et initiativ fra Amref og gjennomføres i samarbeid med Grassroots Business Fund (GBF), en erfaren forvalter av fond med hovedkontor i Washington og med kontor i Nairobi. GBF er finansiert av IFC (International Finance Corporation, en del av Verdensbanken. GBF tilbyr og setter i stand bedriftscoaching for entreprenørene.
Her kan du lese om våre 6 innovative entreprenører som deltok i programmet i 2017.
Her kan du lese om resultatet av programmet i 2017.

Vil dere bli vår samarbeidspartner og bidra til den videre utviklingen av Innovate for Life Fund? Eller har dere andre spørsmål om Innovate for Life Fund? Ta direkte kontakt med Amref Flying Doctors på: kontakt@amref.no.

AMREF Health Africas Nice Nailantei Leng’ete med på TIME 100

Vi er utrolig stolte over at vår kollega Nice Nailantei Leng’ete er utnevnt til en av de hundre mest innflytelsesrike personene i 2018 av ukebladet times. nice, som til vanlig jobber ved Amref Healths Africa sitt kontor i Nairobi, hedres for sitt arbeid imot kvinnelig kjønnslemlestelse i masai-samfunnet i Kenya.

“Jeg er priviligert nok til å kjenne Nice personlig og se hvordan hun forbedrer jenters liv hver eneste dag”, sier dr.  Githinji, CEO ved Amref Health Africa. “Hun er en ekstraordinær ung kvinne som er lidenskapelig opptatt jenters rettigheter og hvordan disse kan endre sosiale normer og oppførsel, slik at jentene kan bli de kvinnene de ønsker å være.”

Rømte hjemmefra som 8-åring for å unngå kjønnslemlestelse

Nice Nailantei Leng’eteNice var bare 8 år gammel da hun rømte hjemmefra for å unngå å bli utsatt for kjønnslemlestelse. Dette ritualet er en vanlig i byen Noomayianat i Kenya der hun vokste opp. Hun ble utsatt for mishandling, men fortsatte å motsette seg kjønnslemlestelse og dermed også risikoen for å bli giftet bort. Etterhvert lykkes hun i å overtale farfaren sin, en av de eldre blant masai-stammen, om å få fortsette skolegangen fremfor å bli kjønnslemlestet. I mange samfunn i Øst-Afrika er det en sterk sammenheng mellom kjønnslemlestelse og barneekteskap, hvilket også gjør disse jentenes skolegang umulig å gjennomføre.

Vil kjempe helt til ingen Masai-jente blir utsatt for omskjæring

Nice deltok i TIME 100s Gala i New York City tirsdag den 24. april 2018. “Jeg har med egne øyne sett for mange kvinner og jenter, for mange av mine venner, få sine drømmer knust og liv ødelagt. Det må skje en forandring”, sier Nice. “Jeg kommer til å fortsette å kjempe helt til ingen Masai-jenter blir utsatt for kjønnslemlestelse.  Jeg kommer til å fortsette å kreve at jenter kan vokse opp og bli kvinner uten å være omskjærte. Enhver kenyansk jente skal kunne bli den kvinnen de drømmer om å bli.”

Hvordan definerer WHO kvinnelig kjønnslemlestelse?

Verdens Helseorganisasjons definisjon av kvinnelig kjønnslemlestelse omfatter “alle kirurgiske inngrep som delvis eller helt fjerner de eksterne genitalier eller annen tukling med de kvinnelige kjønnsdeler av kulturelle eller andre ikke-medisinske grunner.”

Amref Flying Doctors arbeider med alternative ritualer for å utrydde kvinnelig kjønnslemlestelse. 

Om du vil støtte arbeidet vårt så kan du bidra med en gave og på denne måten delta i kampen mot kjønnslemlestelse av jenter.

Permanent forbedring av livene til menneskene i Etiopias slumområder

Livet i de etiopiske slumområdene er elendig. Spesielt for jentene og kvinnene, som sin oppgave er å hente vann. Ved å støtte våre vann-prosjekter i disse slumområdene så kan du bidra til å forandre livene deres radikalt. Vi har allerede bygget 10 nye vannanlegg og reparert to eksisterende anlegg.  På denne måten har nå 10.000 mennesker tilgang til rent vann.

Effekten av et vannannlegg!

 

En av de nye vanntankene ligger i Amibara-distriktet, der 13-år gamle Fatema bor. Nå kan menneskene her hente rent drikkevann mot en liten avgift. Fatema og alle de andre jentene og kvinnene trenger ikke lengre å gå lange avstander for hente skittent vann. Vi har også utdannet lokalbefolkningen vedrørende hygiene og har opprettet en “Water, Sanitation & Hygiene-komité” som skal vedlikeholde vanntanken. Vi oppmuntrer først og fremst kvinner til å delta og gir dem en kort opplæring i virksomheten, økonomi og hvordan vanntankene skal vedlikeholdes. De involverte menneskene er veldig fornøyde. Takket være bidragsytere som deg, har vi klart å stoppe den negative spiralen for svært mange, og i stedet snudd den til å bli positiv

“Jeg hentet vann selv hver dag, til og med helt fram til jeg fødte”

Fatema Mohamed (20) er overlykkelig over vannpumpen som nå Amref har reparert i hennes lille by Small Alivete. “Nå tar det meg bare en halvtime å hente vann. Før tok det en halv dag.” Pumpen som myndighetene hadde bygget, var ødelagt. I tre år var kvinnene fra byen Small Alivete nødt til å gå til en annen by to kilometer unna. “Vi måtte dessuten ofte stå og vente. De fikk forsyne seg først siden det var deres pumpe”.  Om det var mange foran oss, så måtte vi innimellom dra hjem med tomme dunker”, forteller Fatema samtidig som hun ammer sin 1-år gamle datter, Halema.

Afar-kulturen

Etiopiske kvinner som må gå langt etter vann
GAYO VILLAGE, ETHIOPIA – JUNE 19: Women and young village girls collect water from a rain water pool which is purified before use with tablets. on June 19, 2012 in Gayo village, Ethiopia.

Fatema hentet vann selv helt frem til fødselen. Hun bar en 30-liters dunk på ryggen. “Jeg fikk ofte kramper på veien og var nødt til å stoppe og hvile.” Hun visste at det er farlig å bære tungt mens man er gravid. “Men jeg hadde ikke noe valg. Afar-kvinner kan ikke be sine menn om å hente vann. Det er vår kultur. Dessuten er mannen min ansvarlig for buskapen.” Afar-kvinnene er også ansvarlige for å bygge hus, samle ved, lage mat, ta hånd om barna og passe på småbuskap som geiter. Mannens oppgaver er å beskytte buskapen mot ville dyr, samt bygge hus og ta hånd om buskapen.

Afrikansk kkvinne fra Uganda bærer vann på hodet

Barn

I Alivete fungerer vannanleggene godt og pumpen har blitt reparert, men befolkningen har ikke fått noen som helst informasjon om helseomsorg. Fatema fikk hjelp av en tradisjonell jordmor da hun fødte datteren sin. Hun vet ikke hvor mange barn hun vil ha. “Det bestemmer ikke jeg, det bestemmer Allah.” Hun har hørt prat om familieplanlegging, men det finnes ikke slikt her. “Jeg vet ikke hva slags fordel det er å ha to barn, eller hva ulempene er ved å ha ti barn.”

Alternativt overgangsrituale erstatter kjønnslemlestelse av jenter

Klappende, glade jenter i fargerike, tradisjonelle klær

Amref Flying Doctors bekjemper kjønnslemlestelse av jenter sammen med masai-stammer i Kenya og Tanzania  Kjønnslemlestelse av jenter anses på et globalt nivå som en uakseptabel krenkelse av kvinners rettigheter. På tross av dette er over 92 millioner jenter i Afrika omskåret. Dette er et resultat av at man i nomadesamfunnene ikke ville gifte seg med en kvinne med mindre hun var omskåret. Tradisjonelt ansees kjønnslemlestelse som nødvendig for at jenter mellom syv til femten år skal kunne giftes bort. Det at unge kvinner giftes bort tidlig leder til store problemer, for eksempel at de slutter på skolen og blir gravide i tenårene.

Fargerike jenter i flotte drakter

Amref Flying Doctors har sammen med Masaiene funnet en måte, med respekt for alle parter, å forene tradisjon og utvikling ved hjelp av et alternativt overgangsritual som erstatter den tradisjonelle kjønnslemlestingen.

Dialog

Dialog viste seg å være nøkkelen til fremgangen. Dialogen begynner med en av de eldre i stammen, som hos nomadene tar avgjørelsene på vegne av stammen. Den eldre må så overtales om fordelene ved avskaffelse av kjønnslemlestelse.  Deretter innledes det samtaler med jentene og mødrene deres. De er, ikke uventet, lettest å overtale om fordelene ved å avskaffe ritualene som kjønnslemlester.

Smertefri overgang til kvinne

Nice with girls_2_ARP Aug 2019 AMREF Flying DoctorsMasaiene har selv utviklet alternativet til tradisjonell kvinnelig omskjæring. Dette er en seremoni hvor utdanning spiller en vesentlig rolle.  Jentene går gjennom en tredagers utdanning i sex og samliv, selvbevissthet og menneskerettigheter. Dessuten legger man vekt på viktigheten av å gå på skolen og avslutte utdanningen sin. På denne måten bekjemper ikke den alternative seremonien bare kjønnslemlestelse, men også skolefrafall og tenåringsgraviditeter.  Hva med de andre tradisjonelle elementene ved ritualet som handler om overgangen fra jente til kvinne? Slik som dansen, maskene, velsignelsen fra de eldste og de vise ordene fra den eldre generasjonen? Det fortsetter masaiene naturligvis med!

Det er nå det gjelder. Masaiene er klare

fgmDet finnes en utprøvd metode i kampen mot kjønnslemlestelse på jenter som også støttes av nomadesamfunnene.  Tilpassede ritualer har hittil blitt utført i områdene Loitokitok, Magadi og Samburu (Kenya) og i Kilindi (Tanzania). 15 000 jenter har deltatt. De har feiret overgangen fra jente til kvinne uten blodutgytelse. Men det skal ikke stoppe ved 15 000 jenter! Den metoden som Amref Flying Doctors har utviklet i samråd med masaiene fortjener å bli spredd videre gjennom Kenya og Tanzania, så fort som mulig. Masaiene vil også overtale andre nomadesamfunn om viktigheten av et slikt tilpasset overgangsrituale. Tiden er inne: vi må jobbe videre. Nå. De kommende årene skal vi sørge for at flere jenter får muligheten til å delta i dette alternative ritualet. Din støtte gjør det mulig!

Her kan du gi penger og bli en av Amref Flying Doctors givere og støtte oss i kampen mot kjønnslemlestelse av jenter.