Hjelp oss med å stoppe kjønnslemlestelse av jenter!

Kjønnslemlestelse av jenter anses globalt som en uakseptabel krenkelse av kvinners rettigheter. På tross av dette er over 92 millioner jenter i Afrika omskåret. Dette er et resultat av at man i nomadesamfunnene ikke ville gifte seg med en kvinne med mindre hun var omskåret. Tradisjonelt ansees kjønnslemlestelse som nødvendig for at jenter mellom syv til femten år skal kunne giftes bort. Det at unge kvinner giftes bort tidlig leder til store problemer, for eksempel at de slutter på skolen og blir gravide i tenårene.

Et alternativt overgangsrituale

Amref Flying Doctors har sammen med Masaiene funnet en måte, med respekt for alle parter, å forene tradisjon og utvikling ved hjelp av et alternativt overgangsrituale som erstatter den tradisjonelle kjønnslemlestingen. Dialog visste seg å være nøkkelen til fremgangen. Dialogen begynner hos en av eldre i stammen, som hos nomadene tar avgjørelsene på vegne av stammen, og må overtales om fordelene ved avskaffelse av kjønnslemlestelse.  Deretter innledes det samtaler med jentene og mødrene deres.

Samarbeid med masaiene

Masaiene har selv utviklet alternativet til tradisjonell kvinnelige omskjæring. Jentene går gjennom en tredagers utdanning i sex og samliv, selvbevissthet og menneskerettigheter. Dessuten legger man vekt på viktigheten av å gå på skolen og avslutte utdanningen sin. På denne måten bekjemper ikke den alternative seremonien bare kjønnslemlestelse, men også skolefrafall og tenåringsgraviditeter.

Tilpassede ritualer har hittil blitt utført i områdene Loitokitok, Magadi og Samburu (Kenya) og i Kilindi (Tanzania). Frem til nå har over 15.000 jenter deltatt i det nye ritualet. De har feiret overgangen fra jente til kvinne uten blodutgytelse. De kommende årene skal vi sørge for at flere jenter får muligheten til å delta i dette alternative ritualet.

Vil du bidra til vår kamp for å gjøre kjønnslemlestelse av jenter ulovlig, eller har du andre spørsmål? Vennligst ta direkte kontakt med oss på e-post: kontakt@amref.no.

Se våre filmer om det alternative ritualet på vår svenske Vimeo

En god start for mor og barn – Amref pusser opp fødsesklinikker i Amuru, Uganda

Til tross for Uganda er et land i utvikling, lever mange mennesker fortsatt under fattigdomsgrensen. Spesielt de som bor i avsidesliggende områder, slik som Amuru, et distrikt i nordlige Uganda. Et fattig og “glemt” distrikt som myndighetene ikke investerer i. Det finnes allikevel noen klinikker der. Til tross for dette er mødre- og barnedødeligheten i Amuru bemerkelsesverdig høy.

Hjemmefødsler og hyppig barseldød

Grunnen til dette er at kvinnene i Amuru nesten alltid føder barna sine hjemme, uten hjelp eller bare med en tradisjonell jordmor. Dette får vidtrekkende konsekvenser. Om det oppstår blødninger før eller underveis i fødselen så er disse bortimot umulige å stoppe. Dessuten dør mange blivende mødre av graviditetskramper og blodforgiftning. Den vanligste dødsårsaken blant spedbarn er blodforgiftning, samt kvelning under fødsel.  Den pre- og post-natale omsorgen har dessuten også dårlig standard.

Hvorfor velger kvinnene å føde hjemme?

Hvorfor velger kvinnene i Amuru som oftest å føde hjemme, med kanskje bare sin mor eller en tradisjonell jordmor som bistand? Hvorfor får så mange spedbarn infeksjoner? Det er hovedsakelig på grunn av tre ting:

 1. Dårlig utrustede klinikker uten vann.
 2. Utilstrekkelig kunnskap blant leger, sykepleiere og jordmødre.
 3. Dårlig hygieniske og sanitære forhold i byene.

Kun 5 % av sykehusene i Amuru har innlagt vann

De fleste av klinikkene i Amuru er utdaterte og har umoderne innredning og utstyr. Fremfor alt er fødselsrommene dårlige og mangler medisinsk utstyr og materiale som trengs ved fødsler. Bare 5% av sykehusene har rent, rennende vann. Det finnes heller ikke toaletter. Det finnes altfor lite desinfeksjons- og rengjøringsmidler. Rommene, apparatene og hendene kan ikke rengjøres skikkelig. På denne måten overføres infeksjoner fra leger, sykepleiere og jordmødre over til pasientene: spesielt de mest utsatte, som gravide kvinner, kvinner som nettopp  har født og deres nyfødte barn.

Dette betyr at det egentlig ikke finnes noen fordeler for gravide kvinner ved å dra til sykehuset for å føde barna sine. Færre enn 18 % prosent av kvinnene i Amuru føder barna sine på sykehuset, noe som innebærer at de ikke har noen profesjonell hjelp under fødselen.  Det innebærer stor risiko. 80 % av dødsfallene som forekommer under fødsler kan forebygges ved hjelp av profesjonelt helsepersonell.

Hva ønsker Amref å gjøre for å bedre situasjonen

Amref Flying Doctors arbeider for å minske dødeligheten blant mødre og spedbarn i Amuru. Det skal vi gjøre ved å pusse opp klinikker og forsyne dem med vann og sanitært utstyr. Ved å lære opp leger, sykepleiere og jordmødre. Og ved å løse problemet med mangel på vann og kunnskap om hygiene på bynivå. Gjennom disse prosjektene når vi så mange som 37 000 kvinner (hvorav 9 000 er gravide), 37 700 barn under 5 år (hvorav 9 000 er nyfødte) og 83 000 landsbybeboere.

Resultatet? Gravide kvinner kan føde trygt og sikkert, spedbarn dør ikke i unødvendig på grunn av infeksjoner, og hele lokalsamfunn får tilgang til rent vann.

Din støtte er viktig!

Dette prosjektet pågår til 2021 og vi trenger ditt bidrag for å kunne gjennomføre planene. Er du interessert i å donere penger til dette prosjektet, eller har du spørsmål om prosjektet vårt i nordlige Uganda? Ta kontakt direkte med vår virksomhet på telefon 22 35 00 20 eller e-post: kontakt@amref.no.

Leap – Amref sitt egen nettdoktor og mye annet

Masai people looking at a mobile phone

Verdensbanken anbefaler at det finnes en lege per 400 personer. I Norge finnes det en lege per 200 personer, mens det i et land som Kenya finnes en lege per 5000 personer. Mange innbyggere kommer aldri noensinne til å treffe en lege. Amref har løst dette ved å utdanne lokale helsearbeidere (Community Health Workers) i avsidesliggende byer. De lokale frivillige helsearbeiderne er ikke leger eller sykepleiere, men de kan lære beboerne  om hvordan de skal forebygge sykdommer, gjenkjenne sykdommer som malaria og diare, og sørge for at fødsler skjer på en sikker og hygienisk måte.

Helseomsorg og digital utdanning

Takket være det faktum at store deler av Kenya og andre deler av Afrika har tilgang til mobiler har Amref kunnet utviklet en digital løsning som øker tilgjengeligheten av kunnskap og informasjon om helseomsorg. Leap MHealth Platform er en interaktiv mobil plattform som formidler digital helseinformasjon, skaper kunnskapsdeling og tilgang til utdanning innen helseomsorg i Afrika.

Løsningen er enkel, men genial. Den gir alle mennesker, vanlige medborgere og helsepersonell med en vanlig mobiltelefon tilgang til kunnskap og informasjon som kan redde liv og forebygge lidelse. Alt gjennom grunnleggende informasjon vedrørende helse og omsorg.

Se vår film som forklarer hvordan det fungerer

Public Private Partnership

Leap ble startet av Amref i 2013 og er et såkalt Public Private Partnership med samarbeidspartnere og investorer som Accenture, M-Pesa Foundation, Safaricom og Vodafone (Mezzanine). Hensikten med Leap er å bruke ny digital teknologi og de tilkoblede innbyggerne til å utvikle en bærekraftig og skalerbar informasjon- og utdanningplattform for helseomsorg i hele Afrika. Leap gir mennesker i Afrika tilgang til medisinsk opplæring i verdensklasse, direkte til mobilen, bare ved hjelp av noen tastetrykk.

 • Leaps kvalifiserte og akkrediterte helseutdanning-innhold kan tilpasses til spesifikke utdanningsbehov. 
 • Leap bidrar med et sted hvor studenter kan skape engasjement gjennom gruppechatter og andre digitale forum, og legger til rette for deling av kunnskap med venner og familie.
 • Leap er, gjennom sms- og lydteknologi, kompatibelt med alle typer mobile enheter, vanlige telefoner eller smarttelefoner.
 • Med Leap kan hvem som helst få kontakt med en sykepleier eller person med helsefaglig bakgrunn, når som helst, hvor som helst.
 • Leap bidrar til å formidle alle ulike typer helseinformasjon og utruster helsearbeidere med kunnskap og ferdigheter. Slik kan disse hjelpe menneskene rundt seg kun ved hjelp av et par tastetrykk.
 • Studenters framskritt og utvikling kan måles ved hjelp av evalueringer, spørreskjemaer og praktiske oppgaver, samt overvåkningsverktøy.

Masai-mann som snakker i mobilen

Besøk Leaps hjemmeside for mer info om prosjektet

Les mer om Leap på deres egen hjemmeside.
Amref er på utkikk etter nye samarbeidspartnere for å fortsette å utvikle og skalere Leap, spesifikt i land med sårbar økonomi i Øst-Afrika. Vil dere bli vår samarbeidspartner og bidra til den videre utviklingen av Leap? Eller har dere andre spørsmål om Leap? Ta direkte kontakt med Amref Flying Doctors, ansvarlig for innsamling og partnerskap på kontakt@amref.no.

Rent vann i slummen i Addis Abeba, Oromia og Afar i Etiopia

Kvinne fyller vann i gul plasttank

Bærekraftig tilgang til rent vann, sanitært utstyr og hygiene for 144 000 mennesker. 
Rent vann, Sanitet og Hygiene – kortfattet: WASH (Water, Sanitation and Hygiene) – er avgjørende for god helse. I Norge, men selvsagt også i Afrika.

Den ofte lite planlagte, men raske, urbaniseringen i Etiopia har ført til overbefolkede slummer og hus av dårlig standard. Dette er ikke et trivelig sted å bo. Det er skittent, utrygt og mennesker (over)lever fra dag til dag. De mangler grunnleggende bekvemmeligheter som rent drikkevann og sanitær infrastruktur. Innbyggerne gjør fra seg og kaster søppelet sitt hvor som helst. Det er få mennesker som er klar over hvor viktig det er med god hygiene. Konsekvensene er dramatiske. Mange eldre og barn blir syke og dør unødvendig.

De siste årene har omtrent 26 000 mennesker dødd av diaré som en følge av omstendighetene de lever under i den etiopiske slummen. Diaré er i seg selv den vanligste dødsårsaken blant barn under fem år (UNICEF, 2014).

Mangel på vann – risikabelt for kvinner og jenter

Det finnes ikke gratis vann i slummen. Resultatet er at kvinner og jenter må hente vann langt unna – det er deres jobb. Hver dag går de timevis gjennom vanskelig terreng. På veien tilbake bærer de en full dunk på 20 liter på ryggen. Dette er ikke uten risiko. Risikoen for at de faller og skader seg eller brekker noe er stor. Det er også vanlig at disse kvinnene og jentene blir utsatt for seksuelle overgrep underveis. Til og med gravide kvinner må hente vann, noe som iblant fører til ulykker.

Fordi det å hente vann er tidskrevende, så kan ikke kvinner og jenter arbeide eller gå på skolen. Vannet kommer ofte fra en forurenset elv og gjør mennesker syke. Igjen er det kvinnene og jentene som må ta hånd om syke familiemedlemmer og kan dermed ikke gå på skole eller jobbe og tjene penger til husholdningen. Men de må. De og deres familier kan ikke klare seg uten vann. Derfor havner kvinner og jenter i en ond sirkel. Hvordan skal de kunne utvikle seg? Årsakene henger sammen og problemene i slummen har ulike årsaker.

 1. Samfunnet har lite kunnskap
  Det er fattige mennesker som ofte har lite utdannelse og som har flyttet fra ulike deler av landet og inn til byen som bor i slumområdene. De har ikke kunnskap om viktigheten av god hygiene, rent vann og sikre sanitære anlegg. Håndteringen av menneskelig avfall er på mange måter tabu. De er ikke klar over at det finnes løsninger på problemene deres. Om de vet om disse så snakker de ikke med hverandre, utleiere eller de lokale myndighetene om dette.
 2. Myndighetene – for lite ressurser Myndighetene – for lite ressurser
  Fordi slumområdene er blitt bygget ulovlig så anerkjenner ikke den nasjonale regjeringen i Etiopia disse områdene. Dette understrekes av det smertelige faktum at vannledninger ikke går inn i disse områdene. De lokale myndighetene ønsker å gjøre noe med saken, men de har ikke tilstrekkelig med ressurser og offentlige tjenestemenn mangler også den rette kompetansen for å kunne gripe inn.
 3. Lokale entreprenører – for lite kunnskap
  Det finnes mindre virksomheter som kan tilby sårt tiltrengte tjenester i sammenheng med rent vann, sanitet og hygiene. Men disse virksomhetene mangler ofte kompetanse og greier ikke å identifisere de forretningsmulighetene som foreligger. Dessuten har de begrenset, eller ingen, tilgang på lån eller kreditt. De kan derfor ikke investere i virksomheten. For å oppnå langsiktig forbedring er det viktig at vi tar tak i problemene innen disse tre områdene ved hjelp av en helhetlig strategi. Vi gjør dette ved å balansere tilgang og etterspørsel etter verdifulle og bærekraftige løsninger. Og ved å gjøre vann, sanitet og hygiene til en viktig sak for alle!

Young boy washing hand close to water tankAmref Flying Doctors ønsker å forbedre livet til tusenvis av kvinner, jenter og andre beboere i storbyene Addis Abeba, Oromia og Afar i Etiopia. Vi gjør dette ved å ta i bruk en utprøvd og fremgangsrik strategi i slumområder og skoler vi ikke tidligere har nådd frem til. Med støtte fra lokale myndigheter og lokale virksomheter vil vi skape en felles, offentlig vannforsyning. Dette gjør det mulig for mennesker å selv forbedre sine levevilkår og inntekt.
Prosjektet pågår frem til 2020. Vi du bidra til vårt arbeid med å forsyne alle Etiopias slumområder med rent vann? Ta direkte kontakt med oss: kontakt@amref.no.

AMREF Health Africas Nice Nailantei Leng’ete med på TIME 100

Vi er utrolig stolte over at vår kollega Nice Nailantei Leng’ete er utnevnt til en av de hundre mest innflytelsesrike personene i 2018 av ukebladet times. nice, som til vanlig jobber ved Amref Healths Africa sitt kontor i Nairobi, hedres for sitt arbeid imot kvinnelig kjønnslemlestelse i masai-samfunnet i Kenya.

“Jeg er priviligert nok til å kjenne Nice personlig og se hvordan hun forbedrer jenters liv hver eneste dag”, sier dr.  Githinji, CEO ved Amref Health Africa. “Hun er en ekstraordinær ung kvinne som er lidenskapelig opptatt jenters rettigheter og hvordan disse kan endre sosiale normer og oppførsel, slik at jentene kan bli de kvinnene de ønsker å være.”

Rømte hjemmefra som 8-åring for å unngå kjønnslemlestelse

Nice Nailantei Leng’eteNice var bare 8 år gammel da hun rømte hjemmefra for å unngå å bli utsatt for kjønnslemlestelse. Dette ritualet er en vanlig i byen Noomayianat i Kenya der hun vokste opp. Hun ble utsatt for mishandling, men fortsatte å motsette seg kjønnslemlestelse og dermed også risikoen for å bli giftet bort. Etterhvert lykkes hun i å overtale farfaren sin, en av de eldre blant masai-stammen, om å få fortsette skolegangen fremfor å bli kjønnslemlestet. I mange samfunn i Øst-Afrika er det en sterk sammenheng mellom kjønnslemlestelse og barneekteskap, hvilket også gjør disse jentenes skolegang umulig å gjennomføre.

Vil kjempe helt til ingen Masai-jente blir utsatt for omskjæring

Nice deltok i TIME 100s Gala i New York City tirsdag den 24. april 2018. “Jeg har med egne øyne sett for mange kvinner og jenter, for mange av mine venner, få sine drømmer knust og liv ødelagt. Det må skje en forandring”, sier Nice. “Jeg kommer til å fortsette å kjempe helt til ingen Masai-jenter blir utsatt for kjønnslemlestelse.  Jeg kommer til å fortsette å kreve at jenter kan vokse opp og bli kvinner uten å være omskjærte. Enhver kenyansk jente skal kunne bli den kvinnen de drømmer om å bli.”

Hvordan definerer WHO kvinnelig kjønnslemlestelse?

Verdens Helseorganisasjons definisjon av kvinnelig kjønnslemlestelse omfatter “alle kirurgiske inngrep som delvis eller helt fjerner de eksterne genitalier eller annen tukling med de kvinnelige kjønnsdeler av kulturelle eller andre ikke-medisinske grunner.”

Amref Flying Doctors arbeider med alternative ritualer for å utrydde kvinnelig kjønnslemlestelse. 

Om du vil støtte arbeidet vårt så kan du bidra med en gave og på denne måten delta i kampen mot kjønnslemlestelse av jenter.

Alternativt overgangsrituale erstatter kjønnslemlestelse av jenter

Klappende, glade jenter i fargerike, tradisjonelle klær

Amref Flying Doctors bekjemper kjønnslemlestelse av jenter sammen med masai-stammer i Kenya og Tanzania  Kjønnslemlestelse av jenter anses på et globalt nivå som en uakseptabel krenkelse av kvinners rettigheter. På tross av dette er over 92 millioner jenter i Afrika omskåret. Dette er et resultat av at man i nomadesamfunnene ikke ville gifte seg med en kvinne med mindre hun var omskåret. Tradisjonelt ansees kjønnslemlestelse som nødvendig for at jenter mellom syv til femten år skal kunne giftes bort. Det at unge kvinner giftes bort tidlig leder til store problemer, for eksempel at de slutter på skolen og blir gravide i tenårene.

Fargerike jenter i flotte drakter

Amref Flying Doctors har sammen med Masaiene funnet en måte, med respekt for alle parter, å forene tradisjon og utvikling ved hjelp av et alternativt overgangsritual som erstatter den tradisjonelle kjønnslemlestingen.

Dialog

Dialog viste seg å være nøkkelen til fremgangen. Dialogen begynner med en av de eldre i stammen, som hos nomadene tar avgjørelsene på vegne av stammen. Den eldre må så overtales om fordelene ved avskaffelse av kjønnslemlestelse.  Deretter innledes det samtaler med jentene og mødrene deres. De er, ikke uventet, lettest å overtale om fordelene ved å avskaffe ritualene som kjønnslemlester.

Smertefri overgang til kvinne

Nice with girls_2_ARP Aug 2019 AMREF Flying DoctorsMasaiene har selv utviklet alternativet til tradisjonell kvinnelig omskjæring. Dette er en seremoni hvor utdanning spiller en vesentlig rolle.  Jentene går gjennom en tredagers utdanning i sex og samliv, selvbevissthet og menneskerettigheter. Dessuten legger man vekt på viktigheten av å gå på skolen og avslutte utdanningen sin. På denne måten bekjemper ikke den alternative seremonien bare kjønnslemlestelse, men også skolefrafall og tenåringsgraviditeter.  Hva med de andre tradisjonelle elementene ved ritualet som handler om overgangen fra jente til kvinne? Slik som dansen, maskene, velsignelsen fra de eldste og de vise ordene fra den eldre generasjonen? Det fortsetter masaiene naturligvis med!

Det er nå det gjelder. Masaiene er klare

fgmDet finnes en utprøvd metode i kampen mot kjønnslemlestelse på jenter som også støttes av nomadesamfunnene.  Tilpassede ritualer har hittil blitt utført i områdene Loitokitok, Magadi og Samburu (Kenya) og i Kilindi (Tanzania). 15 000 jenter har deltatt. De har feiret overgangen fra jente til kvinne uten blodutgytelse. Men det skal ikke stoppe ved 15 000 jenter! Den metoden som Amref Flying Doctors har utviklet i samråd med masaiene fortjener å bli spredd videre gjennom Kenya og Tanzania, så fort som mulig. Masaiene vil også overtale andre nomadesamfunn om viktigheten av et slikt tilpasset overgangsrituale. Tiden er inne: vi må jobbe videre. Nå. De kommende årene skal vi sørge for at flere jenter får muligheten til å delta i dette alternative ritualet. Din støtte gjør det mulig!

Her kan du gi penger og bli en av Amref Flying Doctors givere og støtte oss i kampen mot kjønnslemlestelse av jenter.